Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia BHYT năm 2018
30/01/2018
Thông tin chi tiết
C
hú ý: Sau ngày 25/02/218, sinh viên nào chưa khai báo sẽ KHÔNG ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT trong cả năm 2018 mặc dù đã đóng phíkhông còn đợt khai báo bổ sung.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.