Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia BHYT năm 2018
30/01/2018
Thông tin chi tiết
C
hú ý: Sau ngày 25/02/218, sinh viên nào chưa khai báo sẽ KHÔNG ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT trong cả năm 2018 mặc dù đã đóng phíkhông còn đợt khai báo bổ sung.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.