Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông báo V/v hiệu chỉnh đăng ký học phần Hk2/2017-2018
23/01/2018
Giáo vụ khoa thông báo về việc hiệu chỉnh đăng ký học phần như sau
  • Từ ngày 25/01/2018 đến 16g00 ngày 27/01/2018: SV tự hiệu chỉnh các học phần giai đoạn đại cương trực tiếp trên tài khoản
  • Từ ngày 23/01/2018 đến 16g00 ngày 26/01/2018: SV nộp đơn theo mẫu trực tiếp tại VP Khoa nếu hiệu chỉnh các học phần giai đoạn chuyên ngành

Lưu ý chỉ điều chỉnh với các lý do sau:
  • TKB khoa điều chỉnh, SV bị trùng giờ
  • Các học phần có số lượng SV đăng ký ít hơn 10 bị hủy.
  • Kết quả chấm phúc tra có sự thay đổi.
  • Lịch học bị trùng với các môn trả nợ của GĐ1.
  • Môn học chưa có điểm tổng kết.
  • Do quy định của môn học, SV không đủ điều kiện theo học ( Kèm theo xác nhận của GVGD )
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.