Thông báo V/v hiệu chỉnh đăng ký học phần Hk2/2017-2018
23/01/2018
Giáo vụ khoa thông báo về việc hiệu chỉnh đăng ký học phần như sau
  • Từ ngày 25/01/2018 đến 16g00 ngày 27/01/2018: SV tự hiệu chỉnh các học phần giai đoạn đại cương trực tiếp trên tài khoản
  • Từ ngày 23/01/2018 đến 16g00 ngày 26/01/2018: SV nộp đơn theo mẫu trực tiếp tại VP Khoa nếu hiệu chỉnh các học phần giai đoạn chuyên ngành

Lưu ý chỉ điều chỉnh với các lý do sau:
  • TKB khoa điều chỉnh, SV bị trùng giờ
  • Các học phần có số lượng SV đăng ký ít hơn 10 bị hủy.
  • Kết quả chấm phúc tra có sự thay đổi.
  • Lịch học bị trùng với các môn trả nợ của GĐ1.
  • Môn học chưa có điểm tổng kết.
  • Do quy định của môn học, SV không đủ điều kiện theo học ( Kèm theo xác nhận của GVGD )
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.