Thông báo V/v Đăng ký môn Thực tập đồ án thực tế
22/01/2018
Sinh viên đăng ký môn Thực tập đồ án thực tế  nộp hồ sơ cho Giáo vụ Khoa trước 15h00 ngày 26/01/2018.
Hồ sơ gồm:
  • Đơn xin đăng ký môn học tự viết có xác nhận của Giảng viên phụ trách.
  • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập (nếu có).


 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.