ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SV K2016
16/01/2018
 Khoa Toán – Tin học tổ chức cho các bạn sinh viên khóa 2016 đăng ký chuyên ngành dự định tốt nghiệp sau này. Đến thời điểm tốt nghiệp sinh viên chỉ chọn 01 chuyên ngành trong số chuyên ngành đã đăng ký để xin xét tốt nghiệp. Sinh viên có thể điều chỉnh thông tin đăng ký chuyên ngành vào đầu học kỳ 6. 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại đây
 trước ngày 27/01/2018. Sau đó, sinh viên sẽ đến Văn phòng Khoa để ký vào bảng đăng ký chuyên ngành từ ngày 27/01 – 02/02/2017.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.