Thông báo đặc biệt


Thông báo V/v ĐKHP các môn chung K2016 và học lại
13/01/2018
SV K2016 đăng ký các môn học chung và sinh viên đăng ký học lại từ 8h30 ngày 13/01/2018 đến 16h 16/01/2018. 
Tóm tắt kế hoạch ĐKHP  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.