Đăng ký học phần "Luận văn tốt nghiệp " HK2 2017-2018
11/01/2018

Điều kiện để được đăng ký học phần này là:

Đã đạt ít nhất 56 tín chỉ; Điểm trung bình từ 7.0 trở lên; Hoàn tất các học phần bắt buộc chung theo hướng và bắt buộc riêng theo chuyên ngành; Có đơn xin làm "Luận văn tốt nghiệp" theo mẫu của khoa, có xác nhận của cán bộ hướng dẫn luận văn.
Sinh viên đăng ký học phần này nộp đơn theo mẫu và bảng điểm tích lũy tại Giáo vụ khoa từ 12/01/2018 đến hết ngày 20/01/2018.
 
Không giải quyết đăng ký sau hạn trên.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.