[Cập nhật phòng học 20/01] - Thông báo về việc đăng ký học phần HK2 2017-2018
10/01/2018
Sinh viên các Khóa 2016 trở về trước đăng ký học phần qua mạng theo lịch sau:
  • 8h00 ngày 12/01/2018 đến 16h00 ngày 16/01/2018.
  • 18/01/2018 đến 21/01/2017 : SV tự điều chỉnh đăng ký học phần  
Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên.
Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên phải thường xuyên theo dõi TKB trên Web Khoa và kết quả đã đăng ký môn họcđể tránh tình trạng môn học chưa đăng ký thành công.
Để thuận tiện cho việc đăng ký học phần, sinh viên cần tham khảo Ban cố vấn học tập để có được thông tin chính xác về các học phần phù hợp cho chuyên ngành học.
Ban cố vấn học tập:
  1. TS. Lê Văn Luyện ( BM Đại số )
  2. TS. Ông Thanh Hải ( BM Giải tích )
  3. ThS. Hà Văn Thảo  ( BM Ứng dụng tin học )
Thời khóa biểu HK2/2017-2018 cơ sở Linh Trung
Thời khóa biểu HK2/2017-2018 cơ sở NVC  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.