Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông tin về buổi thuyết trình của gs Shao về Stein Method
05/12/2017
Nội dung:  Normal and Non-normal Approximation by Stein Method
Địa điểm: 
Bộ môn Toán-Thống kê, Khoa Cơ Bản, Trường Đại học Tài chính--Marketing
Thời gian: T
hứ Tư, ngày 27/12/2017, từ 8:30 tới 11:30

Thông tin chi tiết
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.