Kết quả tham gia lớp kỹ năng mềm theo đề án ĐHQG-HCM năm 2017
01/12/2017
 Những sinh viên đã tham gia lớp Kỹ năng mềm theo đề án ĐHQG-HCM 2017 có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đến trực tiếp P.CTSV đăng ký từ ngày 04/12/2017.
Danh sách tham gia

 

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.