Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông báo bảo vệ luận văn tốt nghiệp Bộ môn XSTK
20/11/2017
  Bộ môn Xác suất thống kê sẽ tổ chức bảo vệ luận văn cho các học viên cao học trong thời gian từ ngày 21- 30/12/2017. Đề nghị các học viên cao học muốn bảo vệ trong tháng 12 liên hệ với thầy Đặng Đức Trọng và gửi đơn xin bảo vệ trước ngày 5-12-2017 để làm thủ tục bảo vệ.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.