Thông báo bảo vệ luận văn tốt nghiệp Bộ môn XSTK
20/11/2017
  Bộ môn Xác suất thống kê sẽ tổ chức bảo vệ luận văn cho các học viên cao học trong thời gian từ ngày 21- 30/12/2017. Đề nghị các học viên cao học muốn bảo vệ trong tháng 12 liên hệ với thầy Đặng Đức Trọng và gửi đơn xin bảo vệ trước ngày 5-12-2017 để làm thủ tục bảo vệ.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.