Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông tin về buổi gặp GS. Lê Thị Hoài An
09/11/2017
Nội dung: GS. Lê Thị Hoài An sẽ chia sẻ các hướng nghiên cứu về lý thuyết, mô hình toán và thuật toán tối ưu được áp dụng trong công nghiệp.

Thời gian: 9 giờ sáng thứ 7, ngày 11/11/2017
Địa điểm: phòng F207, ĐH. KHTN cơ sở Nguyễn Văn Cừ. 


Thông tin về GS. Lê Thị Hoài An: http://www.lita.univ-lorraine.fr/~lethi/index.php/en/
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.