Tài liệu bài giảng của GS. Vavilov (Updated ngày 28/03/2009)
28/03/2009

Mời các học viên cao học và sinh viên tham gia lớp học "Linear group over rings" của GS. Vavilov vào địa chỉ sau để download bài giảng và các tài liệu có liên quan :

www.math.hcmuns.edu.vn/~algebra/vavilov/

BỘ MÔN ĐẠI SỐ

Ghi chú: File ford.pdf đã updated lại (file cũ bị lỗi), file vừa updated là "Linear Groups Over Rings - Ho Chi Minh City.pdf"

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.