Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Chương trình lễ ký kết MOU DECENTACTUARIES Lotus Program
24/10/2017

Chương trình lễ ký kết MOU

DECENTACTUARIES Lotus Program

Thời gian: 14:00-17:00 ngày 30/10/2017
Địa điểm: Phòng F203

Chương trình

Nội dung

Người phụ trách

Thời gian

 

Đón tiếp khách

 

13:45-14:00

Khai mạc

Giới thiệu đại biểu

MC

14:00-14:10

Phần giới thiệu của công ty DAC

1.          Giới thiệu công ty DAC

Chris

14:10-15:10

2.          Giới thiệu chương trình Lotus Program (20 phút)

Amber

3.          Giới thiệu cuộc thi SOA Exam (20 phút)

Alice

4.          Hỏi đáp

 

15:10-15:20

Lễ ký MOU

1.          Lễ ký

2.          Trao tặng máy tính

3.          Chụp hình lưu niệm

Chris

15:20-15:40

Trao tặng học bổng và kết thúc buổi lễ

Trao tặng học bổng

Chris/Gina

15:40-16:00

 

Phỏng vấn sinh viên tham gia cuộc thi

 

16:00-17:00

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.