DANH SÁCH ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 26 BM ĐẠI SỐ
18/10/2017

Học viên Cao học Khóa 26 BM Đại số theo dõi danh sách đề tài hướng dẫn theo danh sách sau ( File đính kèm )

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.