Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông báo Seminar BM Giải tích tháng 10/2017
02/10/2017
 Thông báo seminar

Ứng dụng điều khiển tối ưu ngẫu nhiên trong giao dich cặp đôi và định giá quyền chọn.

 

Ngô Minh Mẫn

Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích-HCMUS

Tóm tắt:

Phần 1: 

Nghiên cứu xác định ngưỡng tối ưu cho giao dịch cặp đôi. Ta xét hai chứng khoán có chênh lệch giữa hai quá trình giá là một quá trình Mean-reverting. Luật giao dịch cặp đôi tối ưu được mô hình theo bài toán chuyển trạng thái tối ưu với ba trạng thái: trạng thái cân bằng (không nắm chứng khoán nào), nắm chứng khoán này đồng thời bán chứng khoán kia và ngược lại. Chúng tôi sử dụng nghiệm nhớt để  khảo sát sự tồn tại nghiệm bài toán tối ưu, xác định các tính chất của ngưỡng tối ưu và tìm công thức xác định các ngưỡng cho giao dịch cặp đôi thông qua việc giải hệ phương trình đại số. 

 

Phần 2:

Phần này nghiên cứu bài toán định giá quyền chọn kiểu Châu âu với mô hình giá tài sản nền (chứng khoán) có các đặc điểm: có thể có một bước nhảy đột ngột trong quá trình giá và sự thay đổi về cấu trúc của quá trình giá phụ thuộc thời điểm xảy ra bước nhảy. Do thị trường không hoàn hảo, phương pháp định giá được khảo sát trong phần này là phương pháp định giá trung lập (Indifference pricing) với hàm Utility dạng mũ. Phương pháp định giá trung lập bao gồm việc giải hai bài toán tối ưu ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thông qua việc sử dụng độ đo martingale cực tiểu entropy (minimal entropy martingale measure), ta chỉ cần phải giải một bài toán tối ưu ngẫu nhiên là xác định được giá trung lập. Do quá trình giá tài sản nền không có tính Markov, để giải quyết vấn đề này chúng tôi phân rã bài toán tối ưu ngẫu nhiên thành hai bài toán: tối ưu trước và sau bước nhảy.

 

Thời gian: 13g30, Thứ Bảy 07/10/2017, Phòng F207.

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên quan tâm đến dự.
File đính kèm

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.