Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông báo Seminar XSTK: Multiplicative Ergodic Theorems
26/09/2017

Thông báo Seminar: Multiplicative Ergodic Theorems

Vào T5( 5/10/2017 ), Bộ môn Xác suất thống kê tổ chức Seminar do TS. Chung Nhân Phú ( ĐH Sungkyunkwan ) trình bày.

Địa điểm: Phòng BM Xác suất thống kê vào lúc 15h00.

Abstract: In this talk I will present multiplicative ergodic theorems of Oseledets, Ruelle, Mane, Thiellen and their applications in entropy theory and discrete Schrodinger operators.

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.