Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Danh sách các học phần bị hủy ( Update )
08/09/2017
Sinh viên theo dõi danh sách các học phần sẽ bị hủy như trong File đính kèm. Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký học phần do các học phần bị hủy, sinh viên liên hệ VP Khoa từ ngày 5/9/2017 đến hết ngày 8/9/2017.
Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan.   
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.