Thông báo đặc biệt

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019 đợt 1
01/03/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học

Khoa Toán-Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo trên trang web của Trường ĐH KHTN TPHCM: Người quan tâm vui lòng xem thêm thông tin riêng về các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa Toán-Tin học trên trang web của Khoa.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.