Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Học bổng tiến sĩ tại RWTH Aachen University
08/08/2017

Chi tiết về Project, các Ph.D Topics va cach apply có trong link sau:
1. https://www.eddy.rwth-aachen.de/jobs/
2. https://www.eddy.rwth-aachen.de/projects/

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.