Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số
20/07/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1.      NCS Nguyễn Minh Trí sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Đại số và Lý thuyết số, mã số 62460104, với đề tài “ Biến đổi iđêan và đối đồng điều địa phương suy rộng theo một cặp iđêan” vào lúc 9g00 ngày 26/07/2017 tại phòng F 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM.

2.      NCS Nguyễn Kim Ngọc sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn, ngành Đại số và Lý thuyết số, mã số 62460104, với đề tài “ Các nhóm con tự do trong vành chia” vào lúc 9g00 ngày 31/07/2017 tại phòng F 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM.

 

 

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.