Thông báo về nộp đơn vào và ra lớp CNTN năm học 2018-2019
06/08/2018
Khoa Toán – Tin học trường ĐH KHTN sẽ xét tuyển chọn các sinh viên khóa 2016 và 2017 ở các lớp chính quy có nguyện vọng sẽ trở thành thành viên của lớp cử nhân tài năng của Khoa,  với điều kiện điểm trung bình từ 7.0 trở lên và không nợ quá 03 học phần.

Những sinh viên thuộc lớp CNTN muốn xin chuyển ra lớp chính quy cũng làm đơn gửi VP khoa Toán - Tin học.

Sinh viên gửi đơn (có đầy đủ họ tên và MSSV) kèm bảng điểm tổng kết về văn phòng khoa Toán – Tin học vào các buồi sáng (thứ 2 -> 6) từ ngày 16/7/2018 đến ngày 13/08/2018.

Download đơn tại: 
đây 

Khoa Toán - Tin học.
  
    
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.