Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông tin về việc tham dự tập huấn sở hữu trí tuệ
24/05/2017
Thông tin chi tiết về Khóa học Tập huấn sở hữu trí tuệ và đối tượng tham dự ( File đính kèm )  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.