Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Nộp hồ sơ xét học bổng học kỳ 2 của Viện NCCC về Toán
21/02/2017

 

THÔNG BÁO

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán bắt đầu xét học bổng học kỳ II cho các sinh viên đã được học bổng học kỳ I của Khoa Toán – Tin học. Đề nghị các bạn sinh viên đã nhận học bổng nộp hồ sơ như bên dưới về văn phòng Khoa Toán – Tin học (F08) trước ngày 1/3/2017.

Hồ sơ bao gồm:

+ Bảng tổng hợp điểm trung bình của các môn học phần toán mà sinh viên đã học trong học kỳ I năm học 2016-2017 (tính theo thang điểm 10)

+ Bảng điểm chung các môn học học kỳ I của sinh viên (có đóng dấu)

+ Bảng xếp loại rèn luyện học kỳ I (có đóng dấu)

 

 

 


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.