Lịch học dự kiến Cao học Giải tích Khóa 18
07/09/2008

Lịch học Cao học Giải tích Khóa 18

Mỗi môn học gồm 4 đơn vị học trình. Học viên cần lấy ít nhất 20 đơn vị học trình từ các môn học tự chọn.

 

 

1. Nhóm học phần 1:

 • 08/09/2008 đến 15/11/2008 (10 tuần): học Triết và Ngoại ngữ

 • 24/11/2008 đến 06/12/2008: Thi kết thúc học phần


2. Nhóm học phần 2:

 • 08/12/2008 đến 16/01/2009 (6 tuần) : học chuyên môn

 • 19/01/2009 đến 30/01/2009: Nghỉ Tết Nguyên Đán

 • 02/02/2009 đến 27/02/2009 (4 tuần): học chuyên môn

 • 09/03/2009 đến 20/03/2009: thi kết thúc học phần

 1. Đại số tuyến tính nâng cao (Giáo viên: Lê Văn Hợp)

 2. Giải tích hàm nâng cao (Giáo viên: Nguyễn Hội Nghĩa)

 3. Đại số tính toán (tự chọn, chung với Cao học Đại số) (Giáo viên: Nguyễn Hữu Anh và Nguyễn Văn Minh Mẫn)

3. Nhóm học phần 3:

 • 23/03/2009 đến 30/05/2009 (10 tuần): học chuyên môn

 • 08/06/2009 đến 20/06/2009: thi kết thúc học phần.

 1. Giải tích thực (Giáo viên: Đặng Đức Trọng)

 2. Giải tích phức (Giáo viên: Nguyễn Công Tâm)

 3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (Giáo viên: Bùi Xuân Hải)


4. Nhóm học phần 4:

 • 22/06/2009 đến 11/07/2009: Nghỉ tuyển sinh đại học

 • 12/07/2009 đến 08/08/2009 (4 tuần): học chuyên môn

 • 09/08/2009 đến 31/08/2009: Nghỉ hè

 • 07/09/2009 đến 17/10/2009 (6 tuần): học chuyên môn

 • 26/10/2009 đến 07/11/2009: thi kết thúc học phần

 1. Phương trình đạo hàm riêng (Giáo viên: Đặng Đức Trọng)

 2. Phương trình vi phân (Giáo viên: Nguyễn Cang và Nguyễn Thanh Vũ)

 3. Phương pháp số giải phương trình vật lí toán (tự chọn) (Giáo viên: Mai Đức Thành)

5. Nhóm học phần 5:

 • 09/11/2009 đến 16/01/2010 (10 tuần): học chuyên môn

 • 25/11/2010 đến 06/02/2010: thi kết thúc học phần.

 • 08/02/2010 đến 20/02/2010: Nghỉ Tết Nguyên Đán

 1. Giải tích số (Giáo viên: Nguyễn Thành Long)

 2. Giải tích phức nâng cao (tự chọn) (Giáo viên: Võ Đăng Thảo)

 3. Phương trình vật lí toán nâng cao (tự chọn) (Giáo viên: Nguyễn Công Tâm)

6. Nhóm học phần 6:

 • 22/02/2010 đến 01/05/2010 (10 tuần) : học chuyên môn

 • 10/05/2010 đến 22/05/2010: thi kết thúc học phần

 1. Hệ luật bảo toàn Hyperbolic phi tuyến (tự chọn) (Giáo viên: Mai Đức Thành)

 2. Bài toán ngược (tự chọn) (Giáo viên: Phạm Hoàng Quân và Đinh Ngọc Thanh)

 3. Seminar Giải tích (tự chọn, được học nhiều lần)

 4. Các môn thuộc các chuyên ngành khác của Khoa Toán (tự chọn, tối đa 4 tín chỉ cho cả khóa)

7. Nhóm học phần 7 (Học phần học và thi trả nợ):

 • 24/05/2010 đến 30/06/2010 (6 tuần): học chuyên môn

 • 01/07/2010 đến 10/07/2010: nghỉ tuyển sinh đại học

 • 12/07/2010 đến 24/07/2010 (2 tuần) học chuyên môn

 • 26/07/2010 đến 31/07/2010: thi kết thúc học phần


8. Xét đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ: tháng 8/2010


9. Thời gian thực hiện luận án Thạc sĩ: từ tháng 09/2010 đến tháng 06/2011 (10 tháng)
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.