Thời Khóa Biểu Học Phần V, Cao học Giải tích Khoá 17
03/09/2008

TRƯNG ĐI HC KHOA HC T NHIÊN

KHOA TOÁN - TIN HỌC

Bộ môn Giải tích


Lịch học cao học


Khoá 17

Chuyên ngành Giải Tích

Nhóm học phần V

Thời gian: 08/09/2008 đến 14/11/2008 (10 tuần): học chuyên môn; 24/11/2007 đến 05/12/2008: thi kết thúc học phần


 

STT

Môn học

Thời gian

Địa điểm

Cán bộ giảng dạy

1

Phương trình đạo hàm riêng (bắt buộc) (4 đvht)

Chiều thứ Tư, từ 13:30

P. I33

Đặng Đức Trọng

2

Bài toán ngược (tự chọn) (4 đvht)

Chiều thứ Hai, từ 13:30

P. I33

Phạm Hoàng Quân và Đinh Ngọc Thanh


 

Lưu ý: Trong toàn khoá học học viên cần lấy tối thiểu 20 đơn vị học trình (đvht) từ những học phần tự chọn.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.