Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông báo học bổng tháng 04/2016
06/04/2016

Khoa Toán sẽ phát học bổng đợt tháng 04/2016 cho sinh viên từ năm 1 đến năm tư, có điểm trung bình tích lũy từ 6.5 trở lên và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Số lượng học bổng:
             1. Học bổng Thăng Long: 04 suất
             2. Học bổng Trần Thị Lệ: 03 suất
             3. Học bổng Cựu sinh viên: 01 suất
Mỗi Suất 3.000.000 đ
Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng cần nộp 2 bộ hồ sơ (để trong 2 túi hồ sơ) gồm:
          - Thông tin cá nhân (
theo mẫu)
          - Giải trình về nhu cầu tài chính
          - Giấy giới thiệu của hai giảng viên Khoa Toán
          - Bảng điểm tích lũy
Nơi nhận: Văn phòng Khoa Toán.

Thời gian: từ nay đến 16g00 ngày 15/04/2016.

 


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.