Quản lý học tập

 
Gặp gỡ Mùa hè 2015 (8-9/8/2015)
01/08/2015

Hội nghị Toán học: "Gặp gỡ Mùa hè 2015"

Mathematical Conference: "Summer Meeting 2015"


"Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp mặt hằng năm kể từ năm 2008, do cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì, được tổ chức vào kì nghỉ hè tại Khoa Toán-Tin học ĐHKHTN TPHCM.

"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008, has been organized primarily by alumni of the Faculty of Math & CS, Ho Chi Minh City University of Science who are doing mathematics abroad.

Tổ chức hỗ trợ - Supported by
Hội Toán học TPHCM - HCMC Mathematical Society
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - HCMC University of Science
Khoa Toán-Tin học - Faculty of Mathematics and Computer Science

Ban tổ chức - Organizers

Trần Vĩnh Hưng (Đại học Chicago - University of Chicago, USA)

Nguyễn Tiến Khải (Đại học bang Pennsylvania - Pennsylvania State University, USA)

Huỳnh Quang Vũ (ĐH KHTN TPHCM - HCMUS)


Ban tổ chức địa phương - Local organizing committee

Lý Kim Hà, Đinh Thị Kim Liên, Bùi Lê Trọng Thanh, Đoàn Thanh niên sinh viên (Khoa Toán-Tin học ĐH KHTN TPHCM).

Địa điểm - Venue


Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Thứ bảy 8 tháng 8 và
Chủ nhật 9 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường nhà I, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TPHCM.

The conference is planned for Saturday August 8 and
Sunday August 9, 2015, at Lecture Hall I, the 227 Nguyễn Văn Cừ District 5, HCMC campus.

Chương trình và Danh sách người tham dự - Program and List of participants


Liên hệ - Contacts

Web: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2117

Poster

poster

 
Photo


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.