Danh sách học phần Học kì 1 (2008 - 2009)
04/08/2008

Danh sách học phần được mở trong Học kỳ 1, năm học 2008 - 2009:  

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Lớp học
TH107 Cơ sở dữ liệu 4  
TH109 Đồ họa máy tính 4  
TH134 Lập trình C trên Windows 4  
TN104 Giải tích số 1 4  
TN121 Giải tích thực 4  
TN122 Phương trình vi phân 4  
TN124 Phương trình toán lý 4  
TN136 Bài toán không chỉnh 4  
TN138 Seminar giải tích 4  
TN146 Lý thuyết định tính phương trình vi phân 4  
TN148 Lý thuyết ổn định và ứng dụng 4  
TN220 Toán rời rạc nâng cao 4  
TN221 Đại số hiện đại 4  
TN226 Seminar đại số 4  
TN228 Đại số đồng điều 4  
TN230 Đại số máy tính 4  
TN320 Vận trù học 4  
TN321 Lý thuyết qui hoạch phi tuyến 4  
TN323 Mô hình toán kinh tế 4  
TN325 Qui hoạch tuyến tính nâng cao 4  
TN326 Lý thuyết trò chơi 3  
TN329 Quản trị doanh nghiệp 3  
TN330 Seminar toán kinh tế 4  
TN331 Tối ưu hóa và ứng dụng 4  
TN332 Điều khiển tối ưu 4  
TN336 Cơ sở giải tích lồi và qui hoạch lồi 4  
TN403 Thống kê toán học 3  
TN420 Xác suất nâng cao 4  
TN421 Thống kê toán nâng cao 4  
TN426 Quá trình ngẫu nhiên ứng dụng 4  
TN520 Cơ học môi trường liên tục 4  
TN521 Phương pháp phần tử hữu hạn 4  
TN523 Cơ học vật rắn biến dạng 4  
TN526 Động lực học hệ nhiều vật và Robotics 4  
TN533 Seminar cơ học 4  
TN534 Giải phương trình bằng máy tính 4  
TN624 Hình học tính toán 4  
TN627 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 4  
TN629 Lập trình tính toán hình thức 4  
TN636 Seminar tin học 4  
TN643 Hệ điều hành mạng 4  
TN644 Lý thuyết mã hóa thông tin 4  
TN645 Lập trình ứng dụng mạng 4  
TN648 Phân tích và xử lý ảnh 4  
TN649 Phát triển phần mềm hướng đối tượng 4  

 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.