DANH SÁCH và thời gian BẢO VỆ LVTN KHÓA 2004 - hướng phương pháp toán và toán tin
22/07/2008
DANH SÁCH và thời gian BẢO VỆ LVTN KHÓA 2004 - hướng phương pháp toán và toán tin ứng dụng. Ngày bảo vệ: 26/07/2008 tại E202. http://www.toantin.org/forums/index.php?showtopic=8774&pid=49508&start=0&#entry49508
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.