Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Mừng Giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng 60 tuổi
03/11/2014
Giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng được các đồng nghiệp Pháp tổ chức " Ngày Tôpô Đại số " ( vào ngày 26 - 11- 2014 ) để mừng ông 60 tuổi. http://math.univ-angers.fr/~powell/hung2014/
Khoa Toán Tin học xin chúc mừng Giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.