Quản lý học tập

 
Gặp gỡ Mùa hè 2014 (10-11/8/2014)
02/08/2014

Hội nghị Toán học: "Gặp gỡ Mùa hè 2014"

Mathematical Conference: "Summer Meeting 2014"


"Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp mặt hằng năm kể từ năm 2008, do cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì, được tổ chức vào kì nghỉ hè tại Khoa Toán-Tin học ĐHKHTN TPHCM.

"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008, has been organized primarily by alumni of the Faculty of Math & CS, Ho Chi Minh City University of Science who are doing mathematics abroad.

Năm nay cuộc gặp gỡ
được xem là một hội nghị và nhận các báo cáo đóng góp.

This year the meeting is considered a conference and invites contributed talks.

Tổ chức hỗ trợ - Supported by
Hội Toán học TPHCM - HCMC Mathematical Society
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - HCMC University of Science
Khoa Toán-Tin học - Faculty of Mathematics and Computer Science

Ban tổ chức - Organizers

Dương Hoàng Dũng (Đại học Bielefeld - University of Bielefeld, Germany)

Nguyễn Hoàng Lộc (Đại học kỹ thuật liên bang Thụy sĩ Lausane - EPFL, Switzerland)

Nguyễn Hoài Minh (Đại học kỹ thuật liên bang Thụy sĩ Lausane - EPFL, Switzerland)

Nguyễn Trọng Toán (Đại học bang Pennsylvania - Penn State, USA)

Huỳnh Quang Vũ (ĐH KHTN TPHCM - HCMUS)

 

Chương trình và danh sách người tham dự - Program and list of participants


Địa điểm - Venue


Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 10 tháng 8 và Thứ hai 11 tháng 8
năm 2014,  phòng I23, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TPHCM

The conference is scheduled for Sunday August 10 and Monday August 11, 2014, room I23, at the 227
Nguyễn Văn Cừ District 5, HCMC campus.


Đăng kí tham dự - Registration

Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức, Ban tổ chức thông báo hạn cuối để đăng kí như sau:

For organizing purpose, the deadlines for registration are:

  • Đăng kí báo cáo - submission for talks: 1/6/2014 - June 1st, 2014.
  • Đăng kí tham dự - registration for attendance: 1/7/2014  - July 1st, 2014.Liên hệ - Contacts

Web: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1830

  
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.