Về việc đăng kí các môn học kỳ hè
23/06/2008

THÔNG BÁO

(Về việc đăng kí các môn học kỳ hè)

 

1.      Các môn sẽ mở trong học kỳ hè năm 2007 – 2008:

 

STT

Tên môn học

Giảng viên phụ trách

1

Lý thuyết qui hoạch phi tuyến

Cô Trần Huệ Nương

2

Cơ sở dữ liệu

Thầy Nguyễn Hiền Lương

3

Hệ điều hành mạng

Thầy Trịnh Quốc Lương

 

2.      Địa điểm và thời gian đăng kí:

Đăng kí trực tiếp tại phòng giáo vụ Khoa Toán – Tin học

Từ thứ hai (23/6/2008) đến thứ sáu (27/6/2008)

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.