Học bù môn Giải Tích Thực, Học Phần III, Cao Học Giải Tích Khoá 17
18/06/2008

Môn Giải Tích Thực, Học Phần III, Cao Học Giải Tích Khoá 17 của thầy Đặng Đức Trọng sẽ học bù một buổi vào sáng Thứ Tư 25/6 từ 8g30 tại phòng I45.

 

Nhờ các học viên thông báo cho nhau.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.