Về việc đăng kí các môn học của Học Kì Hè
18/06/2008

Hiện nay Giáo Vụ Khoa đang làm thủ tục đăng kí các môn học của Học kì Hè 2008 gởi lên Phòng Đào Tạo. Dự kiến vào đầu tuần lễ 23/6 sẽ có những môn bắt đầu đăng kí được trên mạng.

 

 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.