Lịch học Cao Học Giải Tích Khoá 17, học phần IV, hè 2008
16/06/2008

Để đăng kí  học viên liên lạc thầy Huỳnh Quang Vũ (0909 540 160).

 

TRƯNG ĐI HC KHOA HC T NHIÊN

KHOA TOÁN - TIN HỌC

Bộ môn Giải Tích


Lịch học cao học


Khoá 17

Chuyên ngành Giải Tích

Nhóm học phần IV

Thời gian: Từ 1/7/08 đến 30/7/08


Môn học

Thời gian

Địa điểm

Giáo viên


Seminar giải tích: Lý thuyết về sự chính qui của phương trình đạo hàm riêng phi tuyến (tự chọn)


Trong 3 tuần cuối của tháng 7/08, thứ hai tới thứ sáu, 9:00 - 10:00 và thảo luận từ 10:00 - 11:30.

Thông báo sau

Lê Dũng (University of Texas at San Antonio, USA)

Seminar giải tích: Giải tích Fourier và ứng dụng (tự chọn)

Từ 2/7/08 đến 21/7/08. Thứ hai/tư/sáu 13:00 – 15:00. Giờ bài tập thứ ba/năm 13:00 – 15:30 do trợ giảng phụ trách.

Thông báo sau

Nguyễn Công Phúc (Purdue University, USA) 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.