Bài báo khoa học
12/12/2012

List of publications

Dưới đây là các danh sách (chưa đầy đủ) bài báo khoa học của cán bộ của Khoa Toán-Tin học.
Lists (incomplete) of papers by faculty members by academic years.

Danh sách trước năm 2015 dựa vào cơ sở dữ liệu của MathScinet.
Prior to 2015 these lists were based on MathSciNet.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.