Thông báo (v/v thu học phí HK2 năm học 2007-2008)
17/04/2008

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM thông báo mức thu và kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2007-2008 như sau:

1. Mức thu học phí: Thu theo số học phần sinh viên đăng ký trong học kỳ.

  • Giai đoạn đại cương: 39.000đồng /tín chỉ.
  • Giai đoạn chuyên ngành: 44.000đồng/tín chỉ 
  • Các học phần có thực tập: 15 tiết thực tập = 1 tín chỉ.
  • Sinh viên làm tiểu luận tốt nghiệp: 1.100.000đồng/sinh viên.
  • Sinh viên làm seminar tốt nghiệp: 110.000đồng/tín chỉ.

2.Thời gian và địa điểm đóng học phí:

  • Khóa 2007 (ngành Toán - Tin học): Từ 14/04/2008 đến  22/04/2008,  nộp tại phòng Tài  vụ cơ sở Linh  Trung.
  • Khóa 2006: Từ 14/04/2008 đến 16/05/2008, nộp tại phòng Tài vụ, cơ sở NVC.
  • Khóa 2005: Từ 14/04/2008 đến 25/04/2008, nộp tại phòng Đào tạo, cơ sở NVC.
  • Khóa 2004: Từ 28/04/2008 đến 09/05/2008, nộp tại phòng Đào tạo, cơ sở NVC.
  • Khóa 2003 trở về trước: Từ 08/05/2008 đến 20/05/2008, nộp tại phòng Đào tạo, cơ sở NVC.

 

 Ghi chú: Sinh viên có thể đóng học phí trước thời gian quy định. Sinh viên nào chưa hoàn tất học phí sẽ bị cấm thi học kỳ và xóa tên trong danh sách sinh viên.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.