Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Hỗ trợ sinh viên
27/03/2008

Hỗ trợ sinh viên

Kỹ năng nghề nghiệp

Thông tin nghề nghiệp

Học bổng học sau đại học

Cựu sinh viên

Diễn đàn của sinh viên Khoa Toán-Tin học

ToanTin.org là một diễn đàn của sinh viên Khoa Toán-Tin học, nơi sinh viên liên lạc, chia sẻ, thảo luận về học tập, trường lớp, ..., trong đó có trang Facebook toantin.org, trang Facebook Việc làm Toán-Tin  (Các trang này không thuộc quản lí của Khoa.)
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.