News
Seminar: THE HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS: FROM ONE SCALAR VARIABLE TO SEVERAL MATRIX ARGUMENTS
16/05/2016
 Đề tài: THE HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS: FROM ONE SCALAR VARIABLE TO SEVERAL MATRIX ARGUMENTS ( Abstract )
Thời gian: 8g30, T7 ( 21/5/2016 )
Địa điểm: Phòng I44
Người trình bày: GS Phạm Gia Thụ, 
Université de Moncton, Canada
Đọc tiếp...
 
Summer courses 2016
11/05/2016

Lớp hè 2016

Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức các lớp học với các giảng viên thỉnh giảng trong hè 2016. Các Lớp hè, cùng với Hội nghị Gặp gỡ Mùa hè, là hoạt động hè truyền thống nhiều năm qua ở Khoa Toán-Tin học.

Ban tổ chức

 • Đặng Đức Trọng ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
 • Huỳnh Quang Vũ ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
 • Nguyễn Hữu Toàn ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ): Giáo vụ

Đối tượng học

Mọi người quan tâm đều có thể dự, nhưng cần đăng kí. Các lớp học không thu phí, không tính tín chỉ. Các môn học thích hợp cho các sinh viên đại học chuyên ngành toán, học viên cao học, nghiên cứu sinh, những người đang làm việc …

Cách đăng kí

Người muốn học cần đăng kí bằng cách điền vào mẫu trực tuyến dưới đây. Chú ý rằng Ban tổ chức sẽ có thể dừng việc đăng kí vào ngày 27/6/2016. Vì vậy ai muốn học hãy đăng kí trước ngày 27/6. Việc này nhằm giúp Ban tổ chức tiên liệu được số người học trước khi lớp học bắt đầu. Nếu lớp có quá ít người đăng kí thì có thể không mở được.
Việc đăng kí không phải là cam kết tham dự, nhưng Ban tổ chức rất mong muốn người đăng kí tới học như đã đăng kí, giúp các lớp hoạt động được như dự kiến. Trong trường hợp người đăng kí đổi ý và quyết định không tới học thì vui lòng báo lại cho Ban tổ chức, có thể dùng lại mẫu dưới đây và ghi vào mục Ghi chú.

Trang thông tin

Các lớp học

Mỗi lớp học có một giảng viên của Khoa hỗ trợ việc tổ chức, giúp đỡ giảng viên và người học khi cần.

1 Weak convergence methods for nonlinear PDEs

 • Giảng viên: Trần Vĩnh Hưng (ĐH Wisconsin, Madison, Mỹ) ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ). Hỗ trợ: Bùi Lê Trọng Thanh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
 • Thời gian: 4 buổi, mỗi buổi 1,5 giờ (9g--10g30 sáng), thứ 2-4-6 (ngày 15 tháng 7, ngày 18 tháng 7, ngày 20 tháng 7, ngày 22 tháng 7).
 • Tóm tắt: I will explain some weak convergence methods, and give applications to the study of calculus of variations and nonlinear PDEs. This is an introductory course with the aim at advanced undergraduate students or graduate students.

2 Introduction to expander graphs and expansion in groups

 • Giảng viên: Nguyễn Hữu Hội (Ohio State University, Mỹ). Tổ chức: Nguyễn Trọng Toán ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), Nguyễn Hoài Minh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ). Hỗ trợ: Lê Văn Luyện ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
 • Thời gian: 25--29/7, 2016. Monday: 8:30--10am; Tuesday: 10:30--noon; Wednesday: 8:30--10am, 2--4pm; Thursday: 10:30--noon, 2--4pm.
 • Tóm tắt: In the first half of the course I will introduce various notions of expander graphs together with some of their nice applications. In the second half we will learn more about expansion in groups; results to be discussed in detail include theorems by Bourgain-Katz-Tao and by Bourgain-Gamburd.

3 Quantum kinetic theory

 • Giảng viên: Trần Minh Bình (University of Wisconsin at Madison, Mỹ). Tổ chức: Nguyễn Trọng Toán, Nguyễn Hoài Minh. Hỗ trợ: Vũ Đỗ Huy Cường ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
 • Thời gian: 25--29/7, 2016. Monday: 10:30--noon; Tuesday: 2--4pm.
 • Tóm tắt: In this course, I review some basic concepts in quantum field theory and derive connections between quantum field theory and kinetic theory.

4 Mean-field approximation for large quantum systems

 • Giảng viên: Phan Thành Nam (Institute of Science and Technology Austria). Tổ chức: Nguyễn Trọng Toán, Nguyễn Hoài Minh. Hỗ trợ: Bùi Lê Trọng Thanh
 • Thời gian: 25--29/7, 2016. Monday: 2--4pm; Tuesday: 8:30--10am; Wednesday: 10:30--noon; Thursday: 8:30--10am; Friday: 10:30--noon.
 • Tóm tắt: Quantum mechanics is a linear theory but its complexity grows dramatically when the number of particles becomes large. In this course, some effective theories for large quantum systems will be derived using mean-field approximation and semiclassical analysis. We will focus on the Gross-Pitaevskii theory for Bose gases and the Thomas-Fermi theory for atoms and molecules.
 • Prerequisites: No knowledge in quantum mechanics is assumed, but some background in Hilbert spaces and Sobolev’s inequalities will be helpful.

5 MATLAB for solving inverse problems

 • Giảng viên: Trần Trọng Hiền (North Carolina State University Raleigh, Mỹ) ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ). Hỗ trợ: Ông Thanh Hải ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
 • Thời gian: 21--22/7/2016, ~ 2 hours/day. Thursday: 9:00--11:00am; Friday: 2:00--4:00pm.
 • Tóm tắt: I am thinking of offering to the students/participants a special hands-on learning experience on the topics of inverse problems. This would require students access to computers/laptops with MATLAB and a toolbox called SimBiology. I will give some lectures on computational methods for inverse problems and working through some examples with the students/participants interactively using the available computers/laptops.

6 Statistics for high-dimensional data

 • Giảng viên: - Lý thuyết: Vincent Rivoirard (ĐH Paris Dauphine, Pháp). Bài tập + thực hành, hỗ trợ: Hoàng Văn Hà (ĐH Lille 1) ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
 • Thời gian: - Lý thuyết: từ 25/7 đến 29/7. Mỗi ngày 3 giờ, tổng cộng 15 giờ lý thuyết. - Bài tập + thực hành: dự kiến có từ 4 đến 6 buổi, mỗi buổi 2 giờ. Phần thực hành sẽ làm trên Matlab hoặc R.
 • Tóm tắt: Classical statistical methods developed during the last century were suitable when the number of observations is much larger than the number of parameters to infer. Unfortunately, many fields such as astronomy, genetics, medicine or neuroscience produce large and complex data sets, and consequently with models containing a large number of parameters for which classical tools are not adapted. This issue is often referred as the curse of dimensionality. The goal of this course is to provide most of fundamental statistical tools to face with high-dimensional data. The aim is to present the main concepts and ideas on some selected topics of high-dimensional statistics based on modern nonparametric methodologies such as multiple testing, kernel, wavelets and penalized estimators with a special focus on Lasso estimation. Theoretical aspects are motivated by applicable developments of presented methods. This course is based on lectures given in the master program from Paris Sud University (Orsay).
 • Đối tượng tham dự: môn học cũng có thể có ích cho người ở các ngành khác có quan tâm.
 • Tài liệu tham khảo:
  - Bühlmann, Peter and van de Geer, Sara Statistics for high-dimensional data. Methods, theory and applications. Springer Series in Statistics. Springer, Heidelberg, 2011. xviii+556 pp. ISBN: 978-3-642-20191-2
  - Giraud, Christophe, Introduction to high-dimensional statistics. Monographs on Statistics and Applied Probability, 139. CRC Press, Boca Raton, FL, 2015. xvi+255 pp. ISBN: 978-1-4822-3794-8
  - Härdle, Wolfgang Kerkyacharian, Gerard Picard, Dominique and Tsybakov, Alexander Wavelets, approximation, and statistical applications. Lecture Notes in Statistics, 129. Springer-Verlag, New York,1998. xviii+265 pp. ISBN: 0-387-98453-4
  - Rivoirard Vincent and Stoltz Gilles, Statistique mathématique en action. Vuibert. ISBN: : 978-2311007206
  - Tibshirani, Robert, Regression shrinkage and selection via the lasso. J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 58 (1996),no. 1, 267–288.
Đọc tiếp...
 
seminar: A Strategy for Trading Stocks and Commodities (9/5)
25/04/2016

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Toán-Tin học


 

 

Thông báo seminar

A Strategy for Trading Stocks and Commodities

Một chiến lược mua bán chứng khoán và hàng hóa

Trần Tất Lanh

Department of Mathematics, Indiana University Khoa Toán, Đại học Indiana, Mỹ

 

Abstract: Buying Lows and selling Highs is a common strategy in commodity and stock trading. However, most traders using this strategy end up losing money since it is not clear what Lows and Highs are and also how much to buy or sell. In my talk, I propose a new strategy which will always yield a profit in the long run. The only condition required is that the price of the stock or commodity traded does not tend to a limit. A complex computer program is employed to carry out the computations involved. To test my strategy, I bought several stocks using Interactive Brokers as my brokerage firm. The results of my trading of the stock SSRI (Silver Standard Resources Inc.) and XIV (VelocityShares Daily Inverses), downloaded from Interactive Brokers will be discussed. The trading is done to prove the theory behind my strategy. These findings are of special interest as they appear to contradict both the random walk and the efficient market hypotheses.

 

Thời gian: 15g, Thứ hai 09/05/2016, Giảng đường nhà I.

Trần Tất Lanh có bằng tiến sĩ thống kê từ Đại học California Berkeley và là một Fellow của Institute of Mathematical Statistics. Ông làm giáo sư tại Khoa Toán Đại học Indiana từ năm 1975. Ông đã làm các nghiên cứu về chuyển động Brown và thống kê phi tham số. Quan tâm hiện nay của ông là tài chính doanh nghiệp.

Đọc tiếp...
 
seminar: Archirality of Alternating Knots (9/5)
25/04/2016

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Toán-Tin học


 

 

Thông báo seminar

Archirality of Alternating Knots

Tính đối xứng gương của nút

Quách Cẩm Vân Hongler

Université de Genève – Đại học Geneve, Thụy Sĩ

Giới thiệu: Lấy ảnh của một vật qua một tấm gương. Ảnh đó và vật giống nhau hay khác nhau? Đây là vấn đề đối xứng gương (archirality). Bài nói này trình bày tổng quan những hiểu biết đương thời về tính đối xứng gương của các nút trong không gian ba chiều. Phương pháp chủ yếu là nghiên cứu các biến đổi hình học trên các hình chiếu của nút xuống mặt phẳng, không dùng các công cụ giải tích hay đại số. Vì vậy người dự có thể hiểu một phần bài nói mà không cần kiến thức trước.

 

Abstract: An achiral knot in the 3-space is a knot which is equivalent to its mirror image. We give a review on the problem whether the achirality of an alternating knot in the 3-space can be detected from an alternating projection.

1) By performing the Murasugi decomposition on Seifert surfaces, a nice topological criteria for achiral alternating knots and a nice property on their Conway polynomials are deduced. Therefore in most cases, we can deduce whether an alternating knot is not achiral.

2) Related to the problem of the visibility of achirality, L. Kauffman conjectured about the checkboard surfaces of an alternating knot the following fact: an achiral alternating knot has always an alternating projection such that the associated checkboard graphs are dual. This conjecture is true for negative achiral alternating knots. For positive alternating achiral knots, it is proven the conjecture can be false only for the case with order of achirality 4.

 

Thời gian: 13g, Thứ hai 09/05/2016, Phòng F207. Trước đó vào 13g Thứ sáu 6/5 ở phòng F207 giáo sư có bài giảng về “Tôpô và Lý thuyết nút” cho sinh viên đang học lớp Tôpô.

Giáo sư Quách Cẩm Vân Hongler học trung học tại Sài Gòn, du học ở Thụy Sĩ từ trước 1975, và sau đó làm việc tại Ban Toán Đại học Genève. Bà là chuyên gia về lý thuyết nút (knot theory), đặc biệt là vấn đề đối xứng gương (achirality).

Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 41 - 48 / 133
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.