Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Tin nghiên cứu, seminar
Seminar Xác suất thống kê
06/11/2018
 Bộ môn xác suất thống kê tổ chức buổi seminar về đề tài:
 
Sensitivity analysis: from variance analysis to
Cramer-von Mises statistics
 
Người báo cáo là Tiến sĩ Agnes Lagnoux. Cô là thành viện của Viện Toán Toulouse, Pháp, chuyên ngành 
Xác suất Thống kê và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực ứng dụng thống kê vào công nghiệp. 
 
Thời gian seminar: 10 giờ ngày 24-11-2018
Đại điểm: Phòng F206,
Đại học Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.
 
Kính mời quý đồng nghiệp, sinh viên các ngành toán ứng dụng, thống kê, công nghệ thông tin,...và những người có quan tâm đến tham dự.

Sensitivity analysis: from variance analysis to
Cramer-von Mises statistics

Abstract

A classical problem in the study of computer code experiments is the evaluation of the relative influence of the input variables on some numerical result obtained by a computer code. In this context, the output is seen as a function f of random inputs (generally assumed independent) and a sensitivity analysis is performed using the so-called Hoeffding decomposition. In this functional decomposition, f is expanded as an L²-sum of uncorrelated functions involving only a part of the random inputs. This leads to the Sobol index that measures the amount of randomness (the part of the variance) of the output due to one or more input variables. It remains then to estimate these Sobol indices to rank the variables with respect to their influence on the output. Nevertheless, the Sobol indices and their Monte-Carlo estimation are order two methods: thus they are well adapted to measure the contribution of an input on the deviation around the output mean and it seems very intuitive that the sensitivity of an extreme quantile of the output could depend on sets of variables that cannot be captured using only the variances.  One may generalize them with higher order methods. Indices based on contrast functions depending on the quantity of interest is a nice alternative when one considers quantiles or medians. Another promising possibility consists in defining indices depending on the whole distribution of the output conditioned by the input whose influence must be quantified.


Tp HCM, ngày 6 tháng 11 năm 2018

Bộ môn Xác suất thống kê.

Đọc tiếp...
 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN 11 TRƯỜNG ĐH KHTN TPHCM (9--10/11/2018)
05/11/2018

Hình ảnh
http://www.math.hcmus.edu.vn/images/stories/DSCN3386.JPG


Chương trình

Bản điện tử của Chương trình Hội nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XI năm 2018 đã được công bố trực tuyến.


Thông báo


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN-TIN HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

TIỂU BAN TOÁN-TIN HỌC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -- ĐHQG-HCM

Ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, định kỳ hai năm một lần, tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học của trường và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Một mục tiêu không kém phần quan trọng nữa của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong trường báo cáo các kết quả của mình.

Hội nghị khoa học lần XI của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf’18) sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Website hội nghị: Trang Tiếng Việt https://hnkh.hcmus.edu.vn/  hoặc Trang Tiếng Anh: https://conf.hcmus.edu.vn/

Hội nghị có Tiểu ban Toán-Tin học. Bên cạnh thông báo của Trường thì dưới đây là thông tin chi tiết hơn về Tiểu ban Toán-Tin học.


1. Thành phần tham gia hội nghị tại Tiểu ban Toán-Tin học

  • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến Toán và Tin học.

  • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM liên quan đến Toán và Tin học.

 

2. Hình thức tổ chức

Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).


3. Các Phân ban của Tiểu ban Toán-Tin học và địa chỉ liên hệ

Trưởng tiểu ban Toán-Tin học: TS. Huỳnh Quang Vũ ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), Thư ký tiểu ban: ThS. Bùi Xuân Thắng ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tiểu ban Toán-Tin học có các Phân ban và người Chủ trì phân ban như sau:

  • Đại số và Lý thuyết số: TS. Mai Hoàng Biên ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), GS. TS. Bùi Xuân Hải ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Giải tích số: TS. Lê Ánh Hạ ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Ông Thanh Hải ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

  • Phương trình đạo hàm riêng: TS. Nguyễn Thành Long ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), PGS. TS. Nguyễn Huy Tuấn ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Toán ứng dụng và Tin học: TS. Nguyễn Thanh Bình ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Vũ Đỗ Huy Cường ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Tối ưu: TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Nguyễn Thị Thu Vân ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Xác suất-Thống kê: GS.TS. Đặng Đức Trọng ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Giải tích toán học và các lĩnh vực khác: TS. Lý Kim Hà ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Huỳnh Quang Vũ ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Người muốn tham gia Hội nghị có thể trực tiếp liên hệ với các Chủ trì phân ban phù hợp.


4. Hình thức đăng ký và tham gia

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair (có đường dẫn từ trang web hội nghị): https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2018

Hội nghị không thu phí tham gia, người tham gia tự túc đi lại và ăn ở.


5. Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong các Tạp chí khoa học bao gồm: Chuyên san Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN), Journal of IKEEE (IKEEE), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM).

Thời hạn nộp báo cáo toàn văn dự kiến vào cuối tháng 10/2018. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị (cuối năm 2018 hoặc quý đầu năm 2019).


6. Các thời hạn cuối

20/09/2018 (gia hạn tới 27/09)

Đăng ký tài khoản và nộp tóm tắt báo cáo. Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair

10/10/2018

Thông báo chấp nhận báo cáo. Mỗi tiểu ban chuyên môn thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email

15/10/2018

Nộp bản chỉnh sửa bài tóm tắt. Tác giả/đồng tác giả chỉnh sửa và gởi lại bài tóm tắt trên hệ thống EasyChair

 09-10/11/2018

Hội nghị. Các báo cáo trình bày theo hình thức báo cáo miệng (oral) hay treo bảng (poster) theo các tiểu ban

Đọc tiếp...
 
Seminar Báo cáo nội dung luận án NCS Giải tích
31/10/2018

Seminar Báo cáo nội dung luận án của nghiên cứu sinh ngành Toán Giải tích

Trong buổi này nghiên cứu sinh trình bày nội dung của luận án khi đã ở giai đoạn hoàn tất chuẩn bị bảo vệ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo seminar Giải tích (Sinh hoạt học thuật chuyên môn)


                     Bài toán parabolic ngược thời gian với hàm nguồn và hệ số phi tuyến
Võ Văn Âu

Nghiên cứu sinh tại Bộ môn Giải tích-HCMUS


Thời gian: 10g, Thứ Sáu 09/11/2018, Phòng F207.

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên quan tâm đến dự.

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi tìm hiểu bài toán ngược thời gian cho phương trình parabolic phi tuyến với hệ số khuếch tán phi tuyến. Các bài toán ngược dạng này là không chỉnh theo nghĩa của Hadamard. Với điều kiện tiên nghiệm (priori) của nghiệm chính xác thuộc vào không gian Gevrey, chúng tôi đề xuất một phương pháp mới để chỉnh hóa bài toán không chỉnh này. Kết quả của báo cáo mở rộng một số kết quả gần đây trên các phương trình parabolic phi tuyến.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo seminar
 

 

Bái toán Cauchy cho phương trình elliptic phi tuyến

 

Lê  Đức Thắng

Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích-HCMUS

 

Tóm tắt:  Xin xem poster ( File đính kèm )

Thời gian: 13g30, Thứ Bảy 11/11/2017, Phòng F207. 

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên quan tâm đến tham dự.

Ứng dụng điều khiển tối ưu ngẫu nhiên trong giao dich cặp đôi và định giá quyền chọn.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Minh Mẫn

Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích-HCMUS

Tóm tắt:

Phần 1: 

Nghiên cứu xác định ngưỡng tối ưu cho giao dịch cặp đôi. Ta xét hai chứng khoán có chênh lệch giữa hai quá trình giá là một quá trình Mean-reverting. Luật giao dịch cặp đôi tối ưu được mô hình theo bài toán chuyển trạng thái tối ưu với ba trạng thái: trạng thái cân bằng (không nắm chứng khoán nào), nắm chứng khoán này đồng thời bán chứng khoán kia và ngược lại. Chúng tôi sử dụng nghiệm nhớt để  khảo sát sự tồn tại nghiệm bài toán tối ưu, xác định các tính chất của ngưỡng tối ưu và tìm công thức xác định các ngưỡng cho giao dịch cặp đôi thông qua việc giải hệ phương trình đại số. 

 

Phần 2:

Phần này nghiên cứu bài toán định giá quyền chọn kiểu Châu âu với mô hình giá tài sản nền (chứng khoán) có các đặc điểm: có thể có một bước nhảy đột ngột trong quá trình giá và sự thay đổi về cấu trúc của quá trình giá phụ thuộc thời điểm xảy ra bước nhảy. Do thị trường không hoàn hảo, phương pháp định giá được khảo sát trong phần này là phương pháp định giá trung lập (Indifference pricing) với hàm Utility dạng mũ. Phương pháp định giá trung lập bao gồm việc giải hai bài toán tối ưu ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thông qua việc sử dụng độ đo martingale cực tiểu entropy (minimal entropy martingale measure), ta chỉ cần phải giải một bài toán tối ưu ngẫu nhiên là xác định được giá trung lập. Do quá trình giá tài sản nền không có tính Markov, để giải quyết vấn đề này chúng tôi phân rã bài toán tối ưu ngẫu nhiên thành hai bài toán: tối ưu trước và sau bước nhảy.

 

Thời gian: 13g30, Thứ Bảy 07/10/2017, Phòng F207.

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên quan tâm đến dự.
File đính kèm


Đọc tiếp...
 
Hội thảo quốc tế SL-STEM 2018
04/10/2018
 
Chi tiết: https://slstem.hcmus.edu.vn
Đọc tiếp...
 
Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018
31/08/2018
Giải thưởng do Đoàn Trường tham gia tổ chức. Ban tổ chức Giải thưởng sẽ gia hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 14/9 thay vì ngày 30/8 như trong thể lệ đã thông báo. Thông tin chi tiết, vui lòng xem:
Thông báo của Đoàn Trường
Thể lệ SV NCKH 2018
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.