Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Tin nghiên cứu, seminar
Thông tin seminar bộ môn Tối ưu và hệ thống
11/01/2019
 Thông tin chi tiết tại: Link
Đọc tiếp...
 
Thông tin seminar PPT & TTUD
08/01/2019

Thông tin Seminar PPT & TTUD cụ thể như sau: 

                                                                                            Thời gian                                          Địa điểm
Seminar Phương pháp Toán trong tin học                    7h30, 10/01/2019                                Phòng E202B
Seminar Toán tin ứng dụng                                            7h30, 19/1/2019                                   Phòng E202B

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.
Đọc tiếp...
 
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
21/12/2018

 Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ


NCS. BÙI XUÂN THẮNG, chuyên ngành Cơ học vật thể rắn – 62 44 04 01, với đề tài “Phát triển các phương pháp số nhằm phân tích và tố ưu hóa các kết cấu tấm vỏ được gia cường gân buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 19/01/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

------------------------------------------
NCS.
NGÔ MINH MẪN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62 46 01 01, với đề tài “Một số đóng góp trong tối ưu danh mục đầu tư và quản lý rủi ra tài chính buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 27/08/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

 
Đọc tiếp...
 
Seminar Xác suất thống kê
06/11/2018
 Bộ môn xác suất thống kê tổ chức buổi seminar về đề tài:
 
Sensitivity analysis: from variance analysis to
Cramer-von Mises statistics
 
Người báo cáo là Tiến sĩ Agnes Lagnoux. Cô là thành viện của Viện Toán Toulouse, Pháp, chuyên ngành 
Xác suất Thống kê và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực ứng dụng thống kê vào công nghiệp. 
 
Thời gian seminar: 10 giờ ngày 24-11-2018
Đại điểm: Phòng F206,
Đại học Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.
 
Kính mời quý đồng nghiệp, sinh viên các ngành toán ứng dụng, thống kê, công nghệ thông tin,...và những người có quan tâm đến tham dự.

Sensitivity analysis: from variance analysis to
Cramer-von Mises statistics

Abstract

A classical problem in the study of computer code experiments is the evaluation of the relative influence of the input variables on some numerical result obtained by a computer code. In this context, the output is seen as a function f of random inputs (generally assumed independent) and a sensitivity analysis is performed using the so-called Hoeffding decomposition. In this functional decomposition, f is expanded as an L²-sum of uncorrelated functions involving only a part of the random inputs. This leads to the Sobol index that measures the amount of randomness (the part of the variance) of the output due to one or more input variables. It remains then to estimate these Sobol indices to rank the variables with respect to their influence on the output. Nevertheless, the Sobol indices and their Monte-Carlo estimation are order two methods: thus they are well adapted to measure the contribution of an input on the deviation around the output mean and it seems very intuitive that the sensitivity of an extreme quantile of the output could depend on sets of variables that cannot be captured using only the variances.  One may generalize them with higher order methods. Indices based on contrast functions depending on the quantity of interest is a nice alternative when one considers quantiles or medians. Another promising possibility consists in defining indices depending on the whole distribution of the output conditioned by the input whose influence must be quantified.


Tp HCM, ngày 6 tháng 11 năm 2018

Bộ môn Xác suất thống kê.

Đọc tiếp...
 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN 11 TRƯỜNG ĐH KHTN TPHCM (9--10/11/2018)
05/11/2018

Hình ảnh
http://www.math.hcmus.edu.vn/images/stories/DSCN3386.JPG


Chương trình

Bản điện tử của Chương trình Hội nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XI năm 2018 đã được công bố trực tuyến.


Thông báo


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN-TIN HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

TIỂU BAN TOÁN-TIN HỌC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -- ĐHQG-HCM

Ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, định kỳ hai năm một lần, tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học của trường và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Một mục tiêu không kém phần quan trọng nữa của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong trường báo cáo các kết quả của mình.

Hội nghị khoa học lần XI của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf’18) sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Website hội nghị: Trang Tiếng Việt https://hnkh.hcmus.edu.vn/  hoặc Trang Tiếng Anh: https://conf.hcmus.edu.vn/

Hội nghị có Tiểu ban Toán-Tin học. Bên cạnh thông báo của Trường thì dưới đây là thông tin chi tiết hơn về Tiểu ban Toán-Tin học.


1. Thành phần tham gia hội nghị tại Tiểu ban Toán-Tin học

  • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến Toán và Tin học.

  • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM liên quan đến Toán và Tin học.

 

2. Hình thức tổ chức

Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).


3. Các Phân ban của Tiểu ban Toán-Tin học và địa chỉ liên hệ

Trưởng tiểu ban Toán-Tin học: TS. Huỳnh Quang Vũ ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), Thư ký tiểu ban: ThS. Bùi Xuân Thắng ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tiểu ban Toán-Tin học có các Phân ban và người Chủ trì phân ban như sau:

  • Đại số và Lý thuyết số: TS. Mai Hoàng Biên ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), GS. TS. Bùi Xuân Hải ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Giải tích số: TS. Lê Ánh Hạ ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Ông Thanh Hải ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

  • Phương trình đạo hàm riêng: TS. Nguyễn Thành Long ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), PGS. TS. Nguyễn Huy Tuấn ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Toán ứng dụng và Tin học: TS. Nguyễn Thanh Bình ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Vũ Đỗ Huy Cường ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Tối ưu: TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Nguyễn Thị Thu Vân ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Xác suất-Thống kê: GS.TS. Đặng Đức Trọng ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

  • Giải tích toán học và các lĩnh vực khác: TS. Lý Kim Hà ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), TS. Huỳnh Quang Vũ ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Người muốn tham gia Hội nghị có thể trực tiếp liên hệ với các Chủ trì phân ban phù hợp.


4. Hình thức đăng ký và tham gia

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair (có đường dẫn từ trang web hội nghị): https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2018

Hội nghị không thu phí tham gia, người tham gia tự túc đi lại và ăn ở.


5. Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong các Tạp chí khoa học bao gồm: Chuyên san Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN), Journal of IKEEE (IKEEE), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM).

Thời hạn nộp báo cáo toàn văn dự kiến vào cuối tháng 10/2018. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị (cuối năm 2018 hoặc quý đầu năm 2019).


6. Các thời hạn cuối

20/09/2018 (gia hạn tới 27/09)

Đăng ký tài khoản và nộp tóm tắt báo cáo. Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair

10/10/2018

Thông báo chấp nhận báo cáo. Mỗi tiểu ban chuyên môn thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email

15/10/2018

Nộp bản chỉnh sửa bài tóm tắt. Tác giả/đồng tác giả chỉnh sửa và gởi lại bài tóm tắt trên hệ thống EasyChair

 09-10/11/2018

Hội nghị. Các báo cáo trình bày theo hình thức báo cáo miệng (oral) hay treo bảng (poster) theo các tiểu ban

Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.