Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Tin nghiên cứu, seminar
Thông tin Seminar bộ môn Tối ưu và Hệ thống
23/03/2019
 Thông tin chi tiết tại: Link
Đọc tiếp...
 
Hội thảo Học tập phục vụ cộng đồng trong STEM
14/03/2019

HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG STEM:

ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG

 
Hội thảo "Học tập phục vụ cộng đồng trong STEM: Ứng dụng của thống kê trong các khảo sát cộng đồng" được tổ chức nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên hoặc giáo viên giảng dạy STEM phần nền tảng quan trọng của toán học và thống kê, và giúp hiểu chuyên sâu về các khái niệm quan trọng của khảo sát. Giáo viên có thể ứng dụng các kỹ thuật này để tìm ra các vấn đề cộng đồng đang gặp phải và định hướng cho sinh viên xây dựng khảo sát phù hợp cho các hoạt động học tập phục vụ cộng đồng gắn kết STEM.

GS. Hon-Ming Lam, trường Đại học Trung Văn Hương Cảng (CUHK) và ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM sẽ là đồng chủ tọa cho hội thảo. Ba chuyên gia đến từ CUHK bao gồm GS. Shelly Lap-ah Tse – Khoa Sức khỏe cộng đồng; GS. May Chu – Khoa Chính trị và Hành chính công; và GS. Francisco Cisternas – Khoa Tiếp thị sẽ giới thiệu về những phương pháp khảo sát, kèm theo các ví dụ thực tiễn. 

Thông tin chi tiết
xem tại đây.
  • Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM.
  • Thời gian: Ngày 17/03/2019.Đọc tiếp...
 
The international workshop on “Machine Learning and its Applications 2019”
13/03/2019
 

The international workshop on “Machine Learning and its Applications 2019”

(22-23/03/2019)

 

 

The workshop is scheduled for Friday March 22 (2pm-5pm) and Saturday March 23 (9am-12am), 2019 at F.207, HCMC-University of Science.

The list of invited speakers:

A.    Hanyang University (Korea)

 

Prof. Jong-il Park

Prof. Eul-gyu Im

Prof. Mina Rho

Prof. Jongwoo Lim

Prof. Tae-hyun Kim

 

B.    HCMC-University of Science (Vietnam)

 

Prof. Nguyen Dinh Thuc

Dr. Nguyen Thanh Binh

Dr. Tran Anh Tuan

Dr. Huynh The Dang

Dr. Nguyen Tan Trung


Full program of the workshop

Especially, Korean professors will have a meeting with all students in University of Science who are interested in studying at Hanyang Univeristy (Seoul, Korea) on Saturday morning (23/3/2019).

All brochures related to both undergraduate and graduate programs at Hanyang University are attached to this notice.

Đọc tiếp...
 
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
08/03/2019

 Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩNCS. VÕ VĂN ÂU, chuyên ngành Toán giải tích – 62460102, với đề tài “Một số bài toán ngược cho phương trình Parabolic phi tuyến”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 18/03/2019, tại phòng F102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

------------------------------------------
NCS. BÙI XUÂN THẮNG, chuyên ngành Cơ học vật thể rắn – 62 44 04 01, với đề tài “Phát triển các phương pháp số nhằm phân tích và tố ưu hóa các kết cấu tấm vỏ được gia cường gân”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 19/01/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

------------------------------------------
NCS.
NGÔ MINH MẪN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62 46 01 01, với đề tài “Một số đóng góp trong tối ưu danh mục đầu tư và quản lý rủi ra tài chính buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 27/08/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

 
Đọc tiếp...
 
Seminar nghiên cứu sinh Giải tích
07/03/2019

Seminar của nghiên cứu sinh ngành Toán Giải tích

Trong buổi này nghiên cứu sinh trình bày nội dung của luận án khi ở giai đoạn chuẩn bị bảo vệ.

Ngày 16/03/2019. Địa điểm: F 207


PHƯƠNG TRÌNH VI TÍCH PHÂN HÀM PHI TUYẾN CẤP 1 NHẬN GIÁ TRỊ TRONG KHÔNG GIAN BANACH TRONG MIỀN HAI CHIỀU

NCS. Huỳnh Thị Hoàng Dung

 

Tóm tắt nội dung:

Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả về sự tồn tại và tính compact

của tập nghiệm của phương trình vi tích phân hàm phi tuyến kiểu Volterra-Fredholm nhận giá trị

trong không gian Banach E trong miền hai chiều. Công cụ chính là Định lý điểm bất động

Krasnosel ’skii trên một quả cầu đóng của không gian Banach được thiết lập thích hợp với

phương trình đã cho. Không gian này nằm giữa và không trùng với các không gian hàm liên tục

và C1 xác định trên Ω nhận giá trị trong không gian Banach E. Tiêu chuẩn compact của không

gian này cũng được xây dựng để khảo sát tính compact của tập nghiệm. Cuối cùng, một ví dụ cụ

thể cũng được trình bày để minh họa kết quả.

Thời gian: 12g30 – 13g20

 

 

TÍCH PHÂN KÌ DỊ LIÊN KẾT VỚI TOÁN TỬ LOẠI SCHRODINGER VÀ ÁP DỤNG

NCS. Nguyễn Ngọc Trọng

 

Tóm tắt nội dung:

Chúng tôi nghiên cứu tính bị chặn của một số tích phân kì dị trên các không gian hàm liên kết với toán tử loại Schrodinger. Từ đó thu được một số kết quả chính quy cho lớp phương trình loại Schrodinger.

Thời gian: 13g30 – 14g20

 

 

MỘT SỐ LỚP PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC SUY BIẾN VỚI NGUỒN DẠNG LOGARIT: TÍNH CHẤT BÙNG NỔ, NGHIỆM TOÀN CỤC VÀ TÍNH CHẤT TẮT DẦN

NCS. Lê Công Nhàn

 

Tóm tắt nội dung:

Trong bài báo cáo, chúng tôi giới thiệu một số lớp phương trình parabolic suy biến gồm phương trình tiến hóa p-Laplace, phương trình giả parabolic chứa toán tử p-Laplace và phương trình khuyết tán phi tuyến kép dưới tác động của nguồn dạng logarit. Sau đó chúng tôi giới thiệu phương pháp potential well để nghiên cứu tính chất tồn tại toàn cục và bùng nổ cho nghiệm của phương trình p-Laplace. Hơn nữa trong trường hợp nghiệm toàn tại toàn cục thì nghiệm của bài toán là tắt dần.

Thời gian: 14g30 – 15g20

 

 

KHẢO SÁT MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÔNG CHỈNH CHO PHƯƠNG TRÌNH LOẠI ELLIPTIC VÀ PARABOLIC

NCS. Lưu Hồng Phong

 

Tóm tắt nội dung:

Trong một số lĩnh vực khoa học như vật lí, kĩ thuật, khoa học vật liệu, …, các hiện tượng, mô hình thường được biểu diễn dưới dạng một phương trình đạo hàm riêng, trong đó hai dạng phương trình được nghiên cứu nhiều nhất là phương trình elliptic và parabolic. Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung khảo sát hai loại phương trình trên. Cụ thể, chúng tôi sẽ khảo sát các dạng bài toán sau:

  • Bài toán truyền nhiệt ngược không thuần nhất với hệ số phụ thuộc thời gian trong tọa độ cực.

  • Bài toán ngược cho phương trình elliptic phi tuyến.

Trong đó, chúng tôi đưa ra các phương pháp chỉnh hóa cho các bài toán, ước lượng sai số giữa nghiệm chính xác và nghiệm chỉnh hóa. Hơn nữa, chúng tôi cũng trình bày các thực nghiệm tính toán nhằm minh họa cho các kết quả lí thuyết.

Thời gian: 15g30 – 16g20

 

 

BÀI TOÁN NGƯỢC CHO PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN VỚI ĐẠO HÀM CẤP PHÂN SỐ

NCS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn

 

Tóm tắt nội dung:

Cho đến nay phương trình khuếch tán cấp phân số với nguồn tuyến tính chưa được nghiên cứu nhiều. Những phương pháp trước đây được sử dụng để chỉnh hóa những bài toán thuần nhất thì không thể được sử dụng để chỉnh hóa bài toán không thuần nhất với nguồn tuyến tính. Trong báo cáo này chúng tôi phát triển một số kỹ thuật mới để giải quyết bài toán ngược cho phương trình khuếch tán với đạo hàm cấp phân số không thuần nhất.

Thời gian: 16g30 – 17g20

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo seminar Giải tích (Sinh hoạt học thuật chuyên môn)


                     Bài toán parabolic ngược thời gian với hàm nguồn và hệ số phi tuyến
Võ Văn Âu

Nghiên cứu sinh tại Bộ môn Giải tích-HCMUS


Thời gian: 10g, Thứ Sáu 09/11/2018, Phòng F207.

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên quan tâm đến dự.

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi tìm hiểu bài toán ngược thời gian cho phương trình parabolic phi tuyến với hệ số khuếch tán phi tuyến. Các bài toán ngược dạng này là không chỉnh theo nghĩa của Hadamard. Với điều kiện tiên nghiệm (priori) của nghiệm chính xác thuộc vào không gian Gevrey, chúng tôi đề xuất một phương pháp mới để chỉnh hóa bài toán không chỉnh này. Kết quả của báo cáo mở rộng một số kết quả gần đây trên các phương trình parabolic phi tuyến.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo seminar
 

 

Bái toán Cauchy cho phương trình elliptic phi tuyến

 

Lê  Đức Thắng

Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích-HCMUS

 

Tóm tắt:  Xin xem poster ( File đính kèm )

Thời gian: 13g30, Thứ Bảy 11/11/2017, Phòng F207. 

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên quan tâm đến tham dự.

Ứng dụng điều khiển tối ưu ngẫu nhiên trong giao dich cặp đôi và định giá quyền chọn.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Minh Mẫn

Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích-HCMUS

Tóm tắt:

Phần 1: 

Nghiên cứu xác định ngưỡng tối ưu cho giao dịch cặp đôi. Ta xét hai chứng khoán có chênh lệch giữa hai quá trình giá là một quá trình Mean-reverting. Luật giao dịch cặp đôi tối ưu được mô hình theo bài toán chuyển trạng thái tối ưu với ba trạng thái: trạng thái cân bằng (không nắm chứng khoán nào), nắm chứng khoán này đồng thời bán chứng khoán kia và ngược lại. Chúng tôi sử dụng nghiệm nhớt để  khảo sát sự tồn tại nghiệm bài toán tối ưu, xác định các tính chất của ngưỡng tối ưu và tìm công thức xác định các ngưỡng cho giao dịch cặp đôi thông qua việc giải hệ phương trình đại số. 

 

Phần 2:

Phần này nghiên cứu bài toán định giá quyền chọn kiểu Châu âu với mô hình giá tài sản nền (chứng khoán) có các đặc điểm: có thể có một bước nhảy đột ngột trong quá trình giá và sự thay đổi về cấu trúc của quá trình giá phụ thuộc thời điểm xảy ra bước nhảy. Do thị trường không hoàn hảo, phương pháp định giá được khảo sát trong phần này là phương pháp định giá trung lập (Indifference pricing) với hàm Utility dạng mũ. Phương pháp định giá trung lập bao gồm việc giải hai bài toán tối ưu ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thông qua việc sử dụng độ đo martingale cực tiểu entropy (minimal entropy martingale measure), ta chỉ cần phải giải một bài toán tối ưu ngẫu nhiên là xác định được giá trung lập. Do quá trình giá tài sản nền không có tính Markov, để giải quyết vấn đề này chúng tôi phân rã bài toán tối ưu ngẫu nhiên thành hai bài toán: tối ưu trước và sau bước nhảy.

 

Thời gian: 13g30, Thứ Bảy 07/10/2017, Phòng F207.

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên quan tâm đến dự.
File đính kèm


Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.