Thông báo đặc biệt


Tin giáo vụ
Thông tin về một số môn học cho lĩnh vực Khoa học dữ liệu
15/02/2019
Trong học kì này sinh viên quan tâm tới lĩnh vực Khoa học dữ liệu có thể học các môn học sau:

 

1.
  
 

MTH10406

Toán rời rạc

4

45

30

0

 

 

 

MTH10407

Lập trình hướng đối tượng

4

45

30

0

 

 

 

MTH10404

Lý thuyết thống kê

3

15

30

30

 

 

2. 
    

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

SỐ TIẾT

   

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập


MTH10312

Cơ sở dữ liệu

4

45

30

0

   


MTH10602

Khai thác dữ liệu

4

45

30

0

   


MTH10353

Nhập môn máy học

4

45

30

0

   
 
3. 
 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

SỐ TIẾT

Loại học phần

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập


MTH10325

Phân tích thuật toán

4

45

30

0

   


MTH10425

Thống kê nhiều chiều

3

45

0

0

   


MTH10450

Thuật toán tối ưu

4

60

0

0

   


MTH10352

Tính toán song song

4

45

30

0

   


MTH10323

Xử lý đa chiều

4

45

30

0

   


MTH 10344

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4

45

30

0

   
 

Sinh viên muốn tìm hiểu thêm có thể liên hệ Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học TS. Nguyễn Thanh Bình.
Cập nhật ( 15/02/2019 )
Đọc tiếp...
 
Thông báo về học phần Cơ sở dữ liệu
14/02/2019

Học phần Cơ sở dữ liệu sẽ bắt đầu học vào thứ 3 ngày 26/2/2019.
Đọc tiếp...
 
Thông báo Đăng ký học phần Luận văn tốt nghiệp và Thực tập đồ án thực t
12/02/2019
 Học phần luận văn tốt nghiệp:
  • Sinh viên làm đơn theo mẫu 
  • Bảng điểm tích lũy
  • Nộp đơn về văn phòng Khoa trước ngày 21/02/2019.
Học phần Thực tập đồ án thực tế:
  • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
  • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nếu có).
  • Nộp hồ sơ về văn phòng Khoa trước ngày 21/02/2019.
Cập nhật ( 14/02/2019 )
Đọc tiếp...
 
Các môn học bằng tiếng Anh trong học kì 2
28/01/2019
Trong học kì 2 năm học 2018-2019 có 4 môn học MTH10417 Tôpô, MTH10478 Tôpô vi phân, MTH10317 Phân tích xử lí ảnh, MTH10323 Xử lí đa chiều (đề cương đính kèm) sẽ được dạy và học bằng tiếng Anh. Dự kiến sẽ có 2 sinh viên nước ngoài từ Đại học Paris 13 của Pháp tham gia học 4 môn này. Các môn học trên sẽ dùng tài liệu học tập bằng tiếng Anh, giảng viên sẽ giảng bài bằng tiếng Anh. Trong giờ học sinh viên được khuyến khích phát biểu bằng tiếng Anh, tuy nhiên nếu không được thì có thể nói bằng tiếng Việt sau đó giảng viên dịch ra tiếng Anh giúp cho sinh viên. Các đề bài tập, đề kiểm tra sẽ bằng tiếng Anh, giảng viên có thể bổ sung bản dịch tiếng Việt nếu thấy cần thiết. Sinh viên có thể chọn viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Sinh viên đăng kí các môn học này cần rõ những đặc điểm trên. Sinh viên quan tâm hoặc thắc mắc có thể hỏi giảng viên các môn học này.
 

Cập nhật ( 29/01/2019 )
Đọc tiếp...
 
Thông báo đăng ký học phần HK2/18-19
28/01/2019
 Thông tin chi tiết: Link
Cập nhật ( 18/02/2019 )
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.