KHOA TOÁN - TIN HỌC
BCH Công Đoàn Khoa
-------------
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ EM PHAN HỒ ANH THƯ
Tổng số tiền đă quyên góp được: 354,601,562.04 (VND)
Ngày bắt đầu: 18/01/2011
STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Email Ghi chú
1 Thầy Đặng Đức Trọng 2,000,000 ddtrong@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
2 Thầy Vơ Đức Cẩm Hải  2,000,000 vdchai@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
3 Chị Nguyễn Thị Kim Hướng 300,000 ntkhuong@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
4 Thầy Trần Anh Tuấn (A) 1,000,000 tuantran2610@yahoo.com Khoa Toán - Tin học
5 Thầy Nguyễn Thanh Vũ 4,000,000 nguyenthanhvu60@gmail.com Khoa Toán - Tin học
6 Anh Dương Tấn Tài 1,000,000 taiduong@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
7 Thầy Đinh Ngọc Thanh 300,000 dnthanh@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
8 Thầy Dương Minh Đức 5,000,000 dmduc@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
9 Thầy Huỳnh Quang Vũ 2,000,000 hqvu@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
10 Thầy Trần Anh Tuấn (B) 500,000 tranty0650@yahoo.com Khoa Toán - Tin học
11 Nguyễn Hữu Anh Khoa 200,000 anhkhoa@titan.edu.vn Cty CPGD Titan
12 Bạn Dương Minh Tới 200,000 toidm@titan.edu.vn Cty CPGD Titan
13 Bạn Nguyễn Thu Hiền 200,000 hien@titan.edu.vn Cty CPGD Titan
14 Bạn Lê Thị Phi 200,000 phi@titan.edu.vn Cty CPGD Titan
15 Bạn Lê Thị Bích Trâm 200,000 ms.btram@gmail.com Cty CPGD Titan
16 Thầy Nguyễn Hiền Lương 1,000,000 nhluong@math.hcmus.edu.vn VCB - 2801110714164002.Ung ho em Thu
Khoa Toán - Tin học
17 Bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền 200,000 huyen@titan.edu.vn Cty CPGD Titan
18 Thầy Nguyễn Hữu Trí Nhật 500,000 nhtnhat@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
19 Thầy Nguyễn Đ́nh Phư 1,000,000 ndphu@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
20 Bạn Lưu Xuân Thái 200,000 thailx@math.hcmus.edu.vn Cty CPGD Titan
21 Bạn Trần Thanh Luân 200,000 luantt@math.hcmus.edu.vn Cty CPGD Titan
22 Thầy Trịnh Thanh Đèo 850,000 ttdeo@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
23 Cô Nguyễn Thị Thu Vân 500,000 nttvan@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
24 Thầy Nguyễn Xuân Hùng 2,000,000 nxhung@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
25 Thầy Phan Phúc Doăn 300,000 ppdoan@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
26 Cô Nguyễn Anh Thi 300,000 nathi@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
27 Bạn Nguyễn Đ́nh Tuấn 100,000   Cty ACE
28 Chị Mai Trăng Thanh 1,000,000 shythanh@yahoo.com Cty ACE
29 Thầy Hoàng Vũ Tuấn (C )  300,000 hvtuan999@yahoo.com Du học sinh Hàn Quốc
30 Bạn Lê Văn Chánh 200,000     EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0101698879 LÊ VĂN CHÁNH
31 Chị Nguyễn Thị Vân Anh 200,000 hoainiem12a@yahoo.com EAB - Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : NGUYEN THI VAN ANH
32 Thầy Huỳnh Lê Tấn Tài 500,000 hlttai@math.hcmus.edu.vn EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0102176441 HUỲNH LÊ TẤN TÀI
33 Cô Cao Nghi Thục 300,000 cnthuc@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
34 Thầy Phạm Thế Bảo 2,000,000 ptbao@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
35 Thầy Trần Thanh 2,000,000   Khoa Toán - Tin học
36 Cô Nguyễn Phương Hoa 500,000 nphoa@fit.hcmus.edu.vn Khoa CNTT
37 Thầy Đinh Văn Hà 300,000 dvha@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
38 Thầy Trương Hữu Thành 200,000 ththanh@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
39 Thầy Lê Văn Hợp 500,000 lvhop@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
40 Thầy Trần Ngọc Hội 2,000,000 tnhoi@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
41 Bạn Phạm Ngọc Hoàng Minh 200,000    
42 Cô Nguyễn Thị Lệ Thu 500,000 ntlthu@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
43 Thầy Hoàng Anh Tuấn 500,000 hoanganhtuan.khtn@gmail.com Khoa Toán - Tin học
44 Thầy Mai Hoàng Bảo Ân 500,000 mhbaoan1987@ymail.com Khoa Toán - Tin học
45 Thầy Hà Văn Thảo 1,000,000 hvthao@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
46 Thầy Trần Nam Dũng 1,000,000 tndung@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
47 Cô Vũ Thị Phát Minh 500,000 phatminh_vu@yahoo.com Khoa Lư
48 Thầy Trung 100,000   Khoa Lư
49 Thầy Nguyễn Viết Đông 300,000 nvdong@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
50 Bạn Nguyễn Anh Cường 1,000,000 nacuongnus@gmail.com Mẹ của Cường (bạn học Thư) chuyển
51 Thầy Bùi Anh Tuấn 500,000 aladanh11@yahoo.com Khoa Toán - Tin học
52 Thầy Nguyễn Đạt Thông 500,000 ndthong@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
53 Thầy Nguyễn Hữu Anh 1,500,000 huuanh@gmail.com Khoa Toán - Tin học
54 Thầy Lê Văn Luyện 500,000 lvluyen@math.hcmus.edu.vn Du học sinh  Ireland
55 Bạn Trịnh Toàn Trung 500,000   EAB - Nộp tiền mặt vào TK - TOAN TRUNG DONG GOP CHO GD CHI THU
56 Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú 500,000     Bạn năm Tư, hướng giải tích
57 Thầy Nguyễn Văn Quang 5,000,000 nguyenvq2004@yahoo.com Khoa Toán - Tin học
58 Thầy Nguyễn Thời Trung 1,000,000 thoitrung76@gmail.com Khoa Toán - Tin học
59 Cô Nguyễn Trần Lan Anh 1,000,000 be_lanh_de_thuong@yahoo.com Du học sinh Hàn Quốc
60 Bạn Nguyễn Đ́nh Hải 100,000   SV khóa 07
61 Thầy Nguyễn Vũ Huy 1,500,000 nvhuy@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
62 Chị Nguyễn Thị B́nh Minh 1,000,000     Du học sinh
63 Bạn Lư Kim Long 200,000   EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0101363306 LƯ KIM LONG (SV Khóa 06)
64 Thầy Lê Thiên Tùng 300,000 lttung@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
65 Thầy Lê Bá Khiết 1,000,000 lebakhiet@gmail.com Du học sinh Pháp
66 Thầy Hoàng Văn Hà 500,000 hvha@math.hcmus.eedu.vn Khoa Toán - Tin học
67 Anh Nguyễn Ngọc Minh 500,000 minhnn_mvn@yahoo.com VCB - Công ty Cổ phần Hữu Ngọc (Java Việt Nam)
68 Thầy Trần Vũ Khanh 400,000 tvkhanh@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
69 Bạn Trần Vơ Huy 5,000,000 tranvohuy@yahoo.com Du học sinh Mỹ
70 Thầy Nguyễn Lê Hoàng Anh 500,000 nlhanh@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
71 Bạn Phạm Ngọc Tuân 300,000   Cựu SV Khoa Toán
72 Nguyễn Quốc Hưng
Trần Quang Ánh
Phạm Thế Nhân
Phạm Thị Ngọc Hà
Nguyễn Văn Tiên
Châu Ngọc Huy
2,500,000     Nhóm cán bộ trẻ (mới giữ lại khoa)
73 Thầy Bùi Lê Trọng Thanh 1,000,000   Khoa Toán - Tin học
74 Thầy Bùi Xuân Thắng 500,000 bxthang@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
75 Thầy Vũ Đỗ Huy Cường 500,000 vdhcuong@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
76 Thầy Nguyễn Thanh Chuyên 450,000 ntchuyen@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
77 Bạn Đặng Minh Châu 50,000   SV Khóa 02 (CNTT)
78 Bạn Trần Bảo Hoàng 100,000   SV Khóa 02 (CNTT)
79 Bạn Nguyễn Viết Huệ 2,700,000   Đại diện nhóm bạn SV Khóa 02 (CNTT)
80 Thầy Phan Ngô Hoang 500,000 pnhoang@hcmus.edu.vn Khoa Sinh
81 Bạn Nguyễn Thị Thúy Nga 500,000   ĐH Orleans, Pháp
82 Thầy Thái Minh Đường 500,000 tmduong@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
83 Thầy Nguyễn Đức Tấn 1,000,000     Hiệu trưởng Trung tâm Thăng Long  
84 Bạn Lê Minh Huy 4,000,000     Bạn học PTNK  
85 Thầy Nguyễn Bác Văn 300,000 nbvan@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học  
86 Bạn Nguyễn Uy Bá 1,000,000 nguyenuyba@gmail.com Du học sinh Mỹ (Bạn bé Thư)  
87 Thầy/Cô (không ghi tên) 600,000     Khoa CNTT  
88 Thầy Phạm Tuấn Sơn 150,000     Khoa CNTT  
89 Thầy Lê Đức Tài 100,000     Khoa CNTT  
90 Thầy Trân Trung Dũng 500,000     Khoa CNTT  
91 Cô Trần Thị Bích Hạnh 150,000     Khoa CNTT  
92 Thầy Phan Lê Sang 50,000     Khoa CNTT  
93 Cô Hồ Thị Hoàng Vy 150,000     Khoa CNTT  
94 Thầy Phạm Minh Tuấn 150,000     Khoa CNTT  
95 Thầy Nguyễn Tuấn Nam 150,000     Khoa CNTT  
96 Thầy/Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh 200,000     Khoa CNTT  
97 Thầy/Cô Nguyễn Trần Minh Thư 150,000     Khoa CNTT  
98 Cô Vũ Thị Mỹ Hằng 100,000     Khoa CNTT  
99 Cô Tiết Gia Hồng 50,000     Khoa CNTT  
100 Thầy Đinh Bá Tiến 150,000     Khoa CNTT  
101 Thầy Trần Minh Triết 300,000     Khoa CNTT  
102 Thầy Lâm Quang Vũ 300,000     Khoa CNTT  
103 Thầy Trương Phước Lợi 50,000     Khoa CNTT  
104 Thầy Đặng B́nh Phương 150,000     Khoa CNTT  
105 Thầy/Cô (không ghi tên) 500,000     Khoa CNTT  
106 Thầy Nguyễn Thanh Phương 150,000     Khoa CNTT  
107 Thầy Nguyễn Đ́nh Khương 100,000     Khoa CNTT  
108 Cô Trần Hồng Ngọc 500,000     Khoa CNTT  
109 Cô Đỗ Thị Cát Trâm 500,000     Khoa CNTT  
110 Thầy Trần Quang Vinh 500,000     Khoa CNTT  
111 Cô Lê Ngô Thục Vi 100,000     Khoa CNTT  
112 Thầy Dương Anh Đức 1,000,000     Khoa CNTT  
113 Thầy Tô Anh Dũng 1,000,000 tadung@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học  
114 Bạn Bùi Minh Quân 500,000   SV Khóa 06  
115 Nguyễn Thành Sơn 500,000   SV Khóa 06  
116 Nguyễn Đức Vinh 500,000   SV Khóa 05  
117 Bạn Vơ Nguyễn Thủy Tiên 500,000   Khoa Toán - Tin học  
118 Chị Nguyễn Thị Trang 500,000   Du học sinh Pháp  
119 Anh Đậu Thế Phiệt 500,000   Du học sinh Pháp  
120 Bạn Lư Nguyệt Mai 300,000   EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0102346917 LÝ NGUYỆT MAI  
121 Chị Trần Minh Chuyên
Chị Trần Thị Lan Phương
600,000   VCB - 2401110652596001.Ung ho em Ho Anh Thu  
122 Trần Khánh Hưng 200,000   VCB - BO: TRAN KHANH HUNG.UNG HO EM TRAI CUA PHAN HO ANH THU  
123 Nguyễn Tiến Khải
Nguyễn Thị Gia Trâm
600,000   Cựu SV Khoa Toán  
124 Thầy Bùi Xuân Hải 1,000,000 bxhai@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học  
125 Thầy Nguyễn Ngọc Long 1,000,000 nnlong02@gmail.com Khoa Toán - Tin học
126 Thầy Nguyễn Thành Nhựt 500,000 ntnhut@math.hcmus.eduvn VCB - 2701110507656002.NTNhut ung ho em Thu 500ngan - Khoa Toán - Tin học   
127 Anh Chung Nhân Phú 2,000,000 cnphu82@yahoo.com VCB - 2701110827248003.Chung Nhan Phu ung ho em Thu 2 trieu Du học sinh Mỹ  
128 Bạn Vũ Ngọc Thảo Nguyên 100,000   SV Toán Khóa 07  
129 Bạn Tran Thuong Khanh
Bạn Ha Minh Luan
500,000   EAB-Nộp tiền mặt vào TK - TRAN THUONG KHANH-HA MINH LUAN CHUYEN UNG HO ANH THU  
130 Anh Vơ Hoàng Hưng  1,000,000     VCB - VO HOANG HUNG (BO MON GIAI TICH) - UNG HO EM HO ANH THU  
131 GĐ Cô Nguyễn Thị Nguyệt Trang 1,000,000 ntntrang@hcmus.edu.vn Pḥng đào đạo gửi Gia đ́nh em Phan Hồ Anh Thư  
132 Công đoàn P.Đào tạo - KHTN 1,600,000 nthieu@hcmus.edu.vn Hỗ trợ em Phan Hồ Anh Thư  
133 Đoàn TNCS HCM Trường Phổ thông Năng Khiếu Tp.HCM. 4,000,000   Cô Vơ Thị Bạch Mai đại diện chuyển cho Công Đoàn Khoa Toán  - Tin học  
134 Anh Toàn Trung 2,000,000     EAB - Nộp tiền mặt vào TK - TOAN TRUNG CT  
135 Anh Nguyễn Thanh B́nh 1,500,000     EAB - Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : NGUYEN HUU TUOC  
136 Anh Vu Tuan Hung 100,000     VCB - 2601110072158001.Vu Tuan Hung - Ung ho gia dinh ban Thu  
137 Lê Nguyễn Khánh Duy 500,000     EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0102579727 LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY  
138 Hoang Tuong 500,000     VCB - 2701110829700002.Hoang Tuong - cuu hs PTNK 01-04 ung ho em Thu  
139 TRƯƠNG THANH DUY 500,000     EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0104496107 TRƯƠNG THANH DUY  
140 Cô Trần Đan Thu 200,000     Pḥng sau đại học  
141 Thầy Vũ Quốc Hoàng 200,000     Khoa CNTT  
142 Thầy Trương Phước Hưng 200,000     Khoa CNTT  
143 Cô Bùi Thị Như Ư 500,000     Khoa CNTT  
144 Chị Lê Thị Sở Như 500,000     EAB - Nộp tiền mặt vào TK - LE THI SO NHU DONG GOP  CHO PHAN HO ANH THU  
145 Anh Đào Nguyên Anh 2,000,000 daoanh22@yahoo.com Cựu SV Khoa Toán K.02  
146 Chị Phan Thị Xuân 100,000     EAB - Nộp tiền mặt vào TK - PHAN THI XUAN-CT  
147 Anh Lê Hải An 2,000,000 haianle@yahoo.com EAB -  Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : LE HAI NAM
cựu sinh viên Khoa Toán-Tin khóa 1996-2000, đang ở tại Las Vegas, Mỹ.
 
148 Anh Hoàng Công Duy Vũ 1,500,000 duyvuleo@gmail.com EAB - Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : HOANG CONG DUY VU  
149 Vạn Tấm Ḷng 1,000,000 Chương tŕnh VAN TAM LONG VCB - 3001110789494001.Gui Van Tam Long. Cuu SV Khoa Toan-Tin Hoc  
150 Anh Lê Văn Nam 100,000 namheroelectric@yahoo.com    
151 Chị Văn Bích Tuyền 500,000 bichtuyen3011@gmail.com Cựu SV Khoa Toán K.97  
152 Chị PHAN THỊ THU HƯƠNG 300,000     EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0102681337 PHAN THỊ THU HƯƠNG  
153 Chị NGUYEN THI TRANG HIEN 1,000,000     EAB - Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : NGUYEN THI TRANG HIEN  
154 Anh PHAM DINH KHOI 2,420,000     EAB - Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : PHAM DINH KHOI (~150SGD)  
155 Anh LUONG HOANG DUNG 1,000,000     VCB - IBPS/SE:01307001.DD:080211.SH:10000714.BO: LUONG HOANG DUNG.
IBGIUP DO EM PHAN HO ANH THU (NGUOI GUI CO LUONG HOANG DUNG, DILDA SCHOOL)
 
156 Anh PHAN THANH NAM 11,172,652 ptnam373@yahoo.com EAB - Báo có tiền vào TK bằng chuyển khoản - BAO CO 400.31 EUR * 27,910 -THANH NAM PHAN - Du hoc sinh Đan mạch  
157 Chị MACH MINH NGUYET 5,064,549 minhufo@yahoo.com EAB - Báo có tiền vào TK bằng chuyển khoản - BAO CO 181.46 EUR * 27,910 - MACH MINH NGUYET - Du học sinh Pháp  
158 Anh LE PHAM HUNG 2,000,000     EAB -  Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : LE PHAM HUNG
159 Cô LIEN HUONG 2,000,000 Người nhà cán bộ khoa Hóa EAB - Nộp tiền mặt vào TK - NGUYEN DINH HIEP NT HO TRO EM ANH THU( HIEP CHUYEN GIUM CO LIEN HUONG)
160 Cô LIEN HOA 1,000,000 Người nhà cán bộ khoa Hóa EAB - Nộp tiền mặt vào TK - NGUYEN DINH HIEP HO TRO EM ANH THU( HIEP CHUYEN GIUM CO LIEN HOA)
161 Chị Phạm Thủy Tiên 1,000,000 Cựu sv trường PTNK EAB -  Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : PHAM THUY TIEN
162 Chị Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 2,000,000 Cựu sv trường PTNK EAB -  Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : PHAM THUY TIEN
163 Anh Phạm Hoàng Quân
Anh Trần Duy Hiến
Chị Phạm Hoàng Uyên
3,000,000   Cựu cán bộ Khoa Toán - Tin học
164 Chị Lê Thị Ngọc Giao 500,000     Du học sinh Singapo
165 Anh Hoàng Việt Nguyên Ca 200,000     q.10
166 Anh Lê Thanh Sơn 3,200,000 thsonvt@yahoo.com Cựu SV Khoa Toán - Tin học, đang làm việc tài Sing (~200SGD)
167 Bạn Nguyễn Phú Cường 1,050,000   Du học sinh Canada, Cựu SV PTNK (~50 CAD) (Nhận từ Cô Vũ Thị Phát Minh)
168 Anh NGUYEN LE LUC 3,000,000     EAB - Nộp tiền mặt vào TK - VU THI LE GIANG NOP TM(NGUYEN LE LUC UNG HO EM THU)
169 Chị VO THI THANH 300,000 vothanhbd@yahoo.com EAB -  Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : VO THI THANH (VNHR)
170 Chị NGO THI THU 1,000,000     EAB - Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : NGO THI THU
171 Bạn VŨ HÙYNH KIM LONG 100,000     EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0102072523 VŨ HÙYNH KIM LONG
172 Bạn Trần Tiến Hiếu 3,000,000     Du học sinh Mỹ, cựu học sinh PTNK lớp 12T 02-05
173 Thầy Phạm Thi Vương 500,000 pt_vuong@yahoo.com VCB - 202110790828001.Ung ho em Thu. P.T. Vuong Khoa CNTT, ĐH Công nghệ Thông tin 
174 Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp 100,000     VCB - 1302110084840001.Nguyen thi Ngoc Diep chuyen
175 Thầy Văn Chí Nam 500,000 vcnam@hcmus.edu.vn VCB - 1202110197580003.Van Chi Nam (Khoa CNTT) dong gop ung ho ban Anh Thu
176 Thầy Nguyễn Khánh Tùng 500,000     Khoa Toán - Tin học
177 Thầy Lê Vĩnh Thuận 1,000,000 lvthuan@math.hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học
178 GĐ Bà Phạm Bích Kim 3,500,000   E8, Cư xá Bắc Hải, Q.10, Đóng góp cho em Thư 3,500,000VND
179 Bạn Lư Kim Hà 300,000     Du học sinh Ư
180 Một bạn học 200,000     Đại học Văn Lang
181 Chị TRAN THI NGOC BICH 400,000     EAB - Báo có chuyển tiền điện tử - Đơn vị chuyển : TRAN THI NGOC BICH (VNHR)
182 Thầy Trần Du Sanh
Thầy Nguyễn Mỹ Phi Long
4,320,000     Ủng hộ em Phan Hồ Anh Thư (Khoa Sinh)
183 Trần Thị Nhung 100,000      
184 Nguyễn Thị Tuyến 100,000      
185 BCH CĐ Khoa Sinh 200,000      
186 Nguyễn Duy Đức 1,000,000     SV Khóa 07, K.Toán - Tin học
187 Dương Liên Ngân 500,000      
188 Trần Thị Thu Hà 100,000     SV Khóa 07, K.Toán - Tin học
189 Anh VU DUC MINH 3,000,000 Chương tŕnh VAN TAM LONG VCB - IBPS/SE:01604001.DD:140211.SH:10000599.BO: VU DUC MINH.DONG GOP VAN TAM LONG CHO EM BAO VU DUC MINH NHAN VIEN TAI CHINH. DETAIL OF CHARGE OUR
190 Cô NGUYEN THI HONG LINH 1,000,000   EAB - Nộp tiền mặt vào TK - NGUYEN THI HONG LINH(CUU SV K98,DHQT) GIUP EM PHAN HO ANH THU
191 Bạn Nguyễn Phan Xuân Quang 500,000 Bạn Trần Minh Huy
chuyển tiền mặt
Toán NK 03-06
192 Bạn Phan Xuân Lâm 1,000,000 " Toán NK 03-06
193 Bạn Huỳnh Tuấn Kiệt 1,000,000 " Toán NK 03-06
194 Bạn Trần Minh Huy 1,000,000 " Toán NK 03-06
195 Bạn Mạch Công Tâm 1,000,000 " Toán NK 03-06
196 Bạn Phạm Minh Thắng 2,000,000 " Toán NK 03-06
197 Bạn Vạn Ngọc Khánh Trân 2,000,000 " Bạn Minh Thắng
198 Bạn Hoàng Thị Mỹ Ngọc 500,000 " Toán NK 03-06
199 Bạn Nguyễn Anh Vũ 500,000 " Toán NK 03-06
200 Bạn Hà Quốc Hưng 100,000 " Sinh viên Y
201 Bạn Trần Thanh Duy Linh 120,000 " Sinh viên Y
202 Bạn Trần Khánh Vân 100,000 " Sinh viên Y
203 Bạn Thùy 200,000 " Sinh viên Y
204 Bạn Đinh Hoàng Vũ 100,000 " Sinh viên Y
205 Bạn Bùi Diễm Khuê 50,000 " Sinh viên Y
206 Bạn Hồ Thị Nhật An 100,000 " Sinh viên Y
207 Bạn Dương Hoàng Mai 500,000 " Sinh viên Y
208 Bạn Phan Thị Ngọc Linh 200,000 " Sinh viên Y
209 Bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung 100,000 " Sinh viên Y
210 Bạn Phan Thị Mộng Thơ 100,000 " Sinh viên Y
211 Bạn Đặng Bích Thảo 1,050,000 " Sinh viên Y
212 Bạn Nguyễn Phúc Hoàng Diễm 2,000,000 " Bạn Khánh, Hà
213 Bạn Đặng Hữu Phước 100,000 " Bạn Kiệt
214 Bạn Đặng Phước Hữu 100,000 " Bạn Kiệt
215 Bạn Trúc 300,000 " Bạn Kiến Long
216 Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp 300,000 " Thầy dạy hóa của Thư
217 Chị và Mẹ Minh Thắng 1,000,000 "  
218 Bạn Đặng Lê Quốc Hoàng 200,000 " Bạn Minh Thắng-SV kinh tế
219 Chị My 500,000 " BS BV Nhi Đồng 2
220 Bạn Tạ Quang Vượng  100,000 " SV Duoc06
221 Bạn Nguyễn Thị Hải Hà  1,500,000 " Toán NK 03-06
222 Chị Đoan 200,000 "  
223 Bạn Lê Hoàng Nhật 150,000 " Toán NK 03-06
224 Bạn Nguyễn Kiến Long 8,040,000 " Toán NK 03-06 (387,31USD)
225 Bạn Lê Đỗ Hoàng Long 200,000 " ĐH KHTN
226 Bạn Nguyễn Tun Minh                      300,000 " QCF LAB - Viện JVN                   
227 Bạn Phạm Xuân Thành                       200,000 " Media LAB - Viện JVN                 
228 Bạn Nguyễn Vinh Tip                        1,000,000 " Media LAB - Viện JVN                 
229 Bạn Nguyễn Ngc Đan Vy                  1,300,000 " Media LAB - Viện JVN                 
230 Bạn Huỳnh Quốc Trí 200,000 " Media LAB - Viện JVN                 
231 Bạn Phạm Khang Hy                           200,000 " QCF LAB - Viện JVN                   
232 Bạn Vơ Sỹ Bc                                    200,000 " Khoa Học T Nhiên                    
233 Bạn Vũ Chí Kiên                                  500,000 " ĐH Kiến Trúc TP.HCM                
234 Bạn Nguyễn Lê Lâm 500,000 " SV Bách Khoa, cựu PTNK
235 Bé Ngân,Bé Linh 300,000 " HS PTTH Hùng Vương-GiaLai
236 Người tốt không đề tên 500,000 " Chuyển vào tài khoản Vietinbank 
237 Bạn Vương Ngọc Thiên Thanh 100,000 " SinhVien Y
238 Bạn Trần Thị Ngọc Mai 100,000 " SinhVien Y
239 Người tốt không đề tên 500,000 "  
240 Bạn Nguyên Dung 1,000,000 " Toán NK 03-06
241 Bạn Vũ Thị Hiệu 100,000 " Sinh viên Y
242 Bạn Phạm Đ́nh THịnh 100,000 " Bạn Kiệt
243 Bạn Khổng Nhă Kiều 100,000 " ĐH Ngoại Thương
244 Bạn Phạm Thị Hà Giang 100,000 " Bạn Kiệt
245 Đinh Thị Xuân Thảo 100,000 " Bạn Kiệt
246 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 100,000 " Bạn Kiệt
247 Phạm Đỗ Phương Thảo 100,000 " Bạn Kiệt
248 Ngân và gia đ́nh 2,100,000 " Sinh viên Y
249 Thầy Nguyễn Văn Thùy 400,000 nvthuy@math.hcmus.edu.vn GV khoa Toán - Tin học
250 Nguyễn Tuấn Hằng 1,000,000     Du học sinh, Cựu SV K05, Toán - Tin học
251 Nhóm bạn PTNK ủng hộ 6,000,000     Bạn Phạm Minh Thắng đại diện chuyển
252 Lê Thiện Đạt 200,000     SV K06
253 Thầy Trịnh Anh Ngọc 1,000,000 tangoc@hcmus.edu.vn  
254 Bạn ĐẶNG ANH HUY 1,000,000     EAB - Nhận tiền chuyển khoản từ TK-0102708374 ĐẶNG ANH HUY
255 Huỳnh Thân Phúc 200,000     SV K06
256 Huỳnh Tấn Dũng 50,000     SV K 07
257 Lê Quang Minh 500,000     SV k06, CNTT
258 Nhóm 4 lớp Thống kê sinh học 1,000,000     Cao học PUF
259 Một bạn giấu tên 200,000     SV Khoa sinh
260 Một bạn giấu tên 100,000     SV Khoa sinh
261 Anh Mai Xuân Toàn 2,000,000      
262 Trần Tuấn Anh
Nguyễn Thanh Hiếu   
800,000      
263 Nguyễn Quốc Thông     300,000      
264 Đào Duy Khánh  100,000      
265 Lềnh Ngọc Liên 520,000     Đại diện chuyển cho một nhóm bạn ở ĐH Mở
266 NG THANH TIEN 1,000,000 Chương tŕnh VAN TAM LONG EAB - Nộp tiền mặt vào TK - NG THANH TIEN CT VAO WEB NGUYEN BAO VAN TAM LONG
267 Anh Khoa Lu Nguyen 2,000,000 Du học sinh Mỹ VCB - FTF.CN:6868681379379014 .FrAcc:0281001010847 .ToAcc:0251001621330
Anh Đoàn Ngọc Minh chuyển giúp
268 Nguyen Thi Hoai Van 200,000     VCB - 1802110602674002.Nguyen Thi Hoai Van chuyen khoan cho Thu
TỔNG CỘNG: 235,657,201.00 (Hai trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi bảy ngàn, hai trăm lẻ một đồng)
 
STT Họ và tên Số tiền (USD) Email Ghi chú
1 Thầy Lê Dũng 100   Tiền mặt, USA
2 Thầy Hoàng Thạch Luân 150   Tiền mặt, USA
3 Anh Nguyễn Phúc Sơn 100   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
4 Anh Phạm Xuân Dự
Chị Nguyễn Hoàng Khánh Phương
100   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
5 Anh Trương Trung Tuyến 100   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
6 Anh Trần Vũ Đạt 100   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
7 Anh Kiều Trí Thịnh 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
8 Anh Lê Long Triều 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
9 Anh Nguyễn Công Phúc 200   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
10 Thầy Akif Ibragimov 40   Lubbock, Texas, USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
11 Vợ chồng anh Lê Hoàng Long 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
12 Anh Nguyễn Việt Ling 100   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
13 Anh Nguyễn Tiến Dũng 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
14 Thầy Lorenzo Aulisa 40   Lubbock, Texas, USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
15 Anh Trần Tuấn Anh 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
16 Anh Nguyễn Đỗ Minh Nhật 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
17 Anh Lê Quang Nẫm 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
18 Người tốt dấu tên 50   USA, Thầy Hoàng Thạch Luân chuyển khoản
19 Nguyễn Đ́nh Hoằng 2,000 ba2609@wayne.edu USA, cựu sinh viên khoa Toán Tin, khóa 2001
20 Trần Tấn Khoa 50     Bạn Lê Minh Huy chuyển tiền mặt, Intel VN Scholars
21 Trương Việt Trí 20     Bạn Lê Minh Huy chuyển tiền mặt, Intel VN Scholars
22 Hà Xuân Thiên Hương 75     Bạn Lê Minh Huy chuyển tiền mặt, Intel VN Scholars
23 Trần Văn T́nh 75     Bạn Lê Minh Huy chuyển tiền mặt, Intel VN Scholars
24 Lê Minh Hữu 10     Bạn Lê Minh Huy chuyển tiền mặt, Intel VN Scholars
25 Nguyễn Hữu Chi 20     Bạn Lê Minh Huy chuyển tiền mặt, Intel VN Scholars
….        
Tổng: 3,680    
Phí người chuyển tiền (từ mục 3 -18) -7.5   Phí người chuyển 1180USD
Phí báo có (từ mục 3 -18) -2.2   Phí báo có
Phí báo có (mục 19) -2.2     Phí báo có
TỔNG CỘNG 3,670.30 (Ba ngàn sáu trăm sáu mươi tám phẩy một đô la Mỹ)
Quy đổi ra VND 76,378,943.00 1USD ~ 20,810VND, tỉ giá VCB ngày 15/02/2011
 
STT Họ và tên Số tiền (SGD) Email Ghi chú
1 Bạn  Vu Anh Thu 200 Bạn Trần Minh Huy
chuyển tiền mặt
 Sinh viên NUS khoa Computing khóa 2006-2010, bạn học chung với Cường
2 Bạn Thai Ngoc Thuy Huong 100 "  Sinh viên NUS khoa Computing khóa 2006-2010, bạn học chung với Cường
3 Bạn Nguyet Le 10 " Sinh viên Shatec Institutes khoa Tourism Management 
4 Một bạn không để tên 15 " Chuyen qua POSB
5 Bạn Duc 20 " Chuyen qua POSB
6 Bạn Nguyen Minh Thuc 64 " Cuu hoc sinh PTNK, chuyen qua Paypal (50USD)
7 Bạn Do Ton Hai Van 10 " Cuu hoc sinh PTNK, chuyen qua OCBC
8 Bạn karrot (VNC) 10 " Chuyen qua POSB
9 Bạn Hoang Thai Duong 10 " Sinh viên NUS khoa Computing khóa 2006-2010
10 Một bạn không để tên 25 " Chuyen qua POSB
11 Bạn mathqa (VNC) 10 " Chuyen qua POSB
12 Bạn Le Binh Nguyen (VNC) 10 " Chuyen qua UOB
13 Bạn Nguyen Viet Cuong 50 " Sinh viên NUS khoa Computing khóa 2006-2010
14 Bạn Le Nu Huyen Trang 30 " Sinh viên NUS khoa Science khóa 2006-2010
15 Bạn Quang Tran Khanh Trang 50 " Sinh viên NTU
16 Bạn Nguyen Tran Bao Nhan 50 " Sinh viên NTU
17 Bạn Pham Song Khanh Hang 50 " Sinh viên NTU
18 Bạn Bui Thi Kim Khanh 50 " Sinh viên NTU
19 Bạn Le Xuan Bach 10 " Sinh viên NUS, cựu học sinh PTNK
20 Một bạn không để tên 20 " Chuyen qua POSB
21 Bạn Luong Minh Thang 50 " Sinh viên NUS, cựu học sinh PTNK
22 Một bạn không để tên 100 "  
23 Bạn của Kiều 400 "  
24 Bạn Nguyễn Công Hậu 50 Bạn Lê Thị Ngọc Giao chuyển khoản AnhNK0407
25 Bạn Lê Thái Lộc 20 " SV SMU, PTNK, AnhNK0407
26 Bạn Trần Văn Minh Phúc 50 " SV SMU, PTNK, AnhNK0407
27 Bạn Bảo Hồ 30 " SV SMU, Cựu hs PTNK 0609
28 Bạn Trần Đắc Trung 30 " SV SMU
29 Bạn Nguyên 10 " SV SMU, Cựu hs PTNK
30 Bạn Phạm Dương Thái 10 " SV SMU
31 Bạn Nguyễn Thị Thùy An 10 " SV SMU
32 Bạn Tạ Nguyễn Bao Anh 10 " SV SMU
33 Bạn Phạm Nguyễn Tường Vân 10 " SV SMU, AnhNK0306* *
34 Bạn Đặng Tấn Đức 100 " Cựu SV NUS, VN2020
35 Bạn Trần Thị Phương Thảo 10 " SV SMU
36 Bạn Le Thi Ngoc Giao 42 " SV SMU, ANHNK0407
37 Bạn Le Trong Dao 10 " SV NUS, PTNK Tin0407
38 Bạn Phoebe Phạm 10 " UBS
39 Bạn Thanh Mai Nguyen 15 " NUS
40 Một chị giấu tên 200 " SMU
41 Bạn Nguyen Thanh Phong 50 " SMU
42 Bạn Pham Vu Huyen Trang 10 " SMU, AnhNK0508
43 Bạn William Nguyen 25 " NUS
44 Bạn Tố Giang 30 " NUS
45 Bạn Huy Phạm 50 " Cuu sv NTU
46 Bạn Nguyễn Thị Anh Đào 20 " Vn2020
47 Bạn Nguyễn Thị Hồng Ngọc 100 " NUS, AnhNK0407
48 Một bạn không đề tên 10 " Chuyển qua i-banking ngày 9 Feb
49 Bạn Trần Thanh Luân 10 " SMU, AnhNK0508* *
50 Bạn Lê Đức Toàn Ethan 88 " Cựu SV NUS, VN2020
51 Bạn Nguyễn Trọng Khoa (Khoa Xinh) 100 " SMU
52 Bạn Đặng Hoàng Vũ 200 " Cựu sv NTU, VN2020, PTNK Tin0306
53 Bạn Huyền Anh 10 "  
Tổng: 2,664   Quyen gop cho chi Phan Ho Anh Thu tu Singapore - 1,300 SGD
Phí chuyển tiền (từ mục 24-53) -20   Con em ghi 1300SGD la vi phi chuyen tien qua DBS la 20 SGD a.
Phí báo có (từ mục 24 - 53) -2.81    
           
TỔNG CỘNG 2,641.19 (Hai ngàn sáu trăm năm mươi bốn đô la Sing)
Quy đổi ra VND 42,565,418.04 1SGD ~ 16,116, tỉ giá VCB ngày 15/02/2011
 
Cập nhật lần cuối vào lúc 18:30 giờ, ngày 18/02/2011
Khi Quư Thầy/Cô và Các bạn Đồng nghiệp vào trang web này, nếu thấy thông tin đóng góp của ḿnh chưa được cập nhật hoặc có sai sót về số liệu. Quư Thầy/Cô và Các bạn Đồng nghiệp vui ḷng thông báo giúp chúng tôi qua:
- Địa chỉ email: congdoan@math.hcmus.edu.vn
- hoặc điện thoại:
08.38350098/0933.00.57.58